NOS NieuwsAangepast

7,6 miljard euro voor verruiming steunpakket voor ondernemers

Het steunpakket voor banen en de economie wordt fors uitgebreid. Het kabinet heeft 7,6 miljard euro uitgetrokken voor verruiming van het steunpakket in het eerste en tweede kwartaal van 2021.

De helft van het bedrag is bedoeld voor de uitbreiding van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL), waarmee ondernemers die zeker 30 procent omzetverlies lijden een groot deel van hun vaste lasten vergoed krijgen. Meer ondernemingen kunnen voortaan aanspraak maken op die steun en de maximale vergoeding stijgt van 70 procent naar 85 procent van de vaste lasten.

De eis van maximaal 250 medewerkers wordt losgelaten. Dat betekent dat ook grotere bedrijven aanspraak kunnen maken op de TVL. Ook gaat het maximale subsidiebedrag omhoog van 90.000 naar 330.000 euro voor het midden- en kleinbedrijf en naar 400.000 voor niet-mkb.

Het minimale subsidiebedrag voor kleine ondernemers zoals kappers en pedicures gaat omhoog van 750 naar 1500 euro en onderzocht wordt of meer kleinere ondernemingen aanspraak kunnen maken op de TVL.

Aparte regeling voor starters

De voorraadvergoeding voor de detailhandel wordt verlengd en verhoogd en er komt een aparte regeling voor starters die tussen 1 januari en 30 juni 2020 een bedrijf zijn begonnen. Starters vielen tot nu toe vaak buiten de boot, omdat veel steun wordt gebaseerd op cijfers van vóór maart vorig jaar, voor de coronacrisis dus. Bedrijven die toen nog niet bestonden of geen omzet hadden gemaakt, kwamen daardoor niet in aanmerking voor steun.

De NOW-subsidie voor loondoorbetaling gaat omhoog van 80 naar 85 procent van de loonsom. Bij de Tozo, inkomenssteun voor zelfstandigen, wordt de geplande vermogenstoets die vanaf april zou gelden, niet ingevoerd.

De periode dat ondernemers uitstel van belasting of een verlenging van uitstel kunnen aanvragen wordt verlengd en samen met schuldeisers en schuldhulpverleners wordt soepeler gekeken naar het gericht kwijtschelden van (belasting)schulden als een terugbetalingsregeling niet voldoende is.

Garantiefonds voor evenementen

Verder komt er een garantiefonds voor evenementen, zodat organisatoren aan de slag kunnen met het plannen en opzetten van bijvoorbeeld festivals, vanaf een moment dat dat weer verantwoord is. Daarbij wordt nu gedacht aan 1 juli. De precieze invulling werkt het kabinet nog uit. Er is minimaal 300 miljoen euro voor gereserveerd.

De steunmaatregelen voor amateursport en de tijdelijke coronaregeling voor studenten worden verlengd tot en met augustus. Studenten die studievertraging oplopen door de coronamaatregelen krijgen een tegemoetkoming in de studiekosten en studenten van wie de basis- en/of aanvullende beurs afloopt krijgen een financiële tegemoetkoming.

Met het oog op de mogelijkheid dat we ook in de toekomst meer thuis zullen werken, onderzoekt het kabinet de vormgeving van belastingmaatregelen waarmee werkgevers de thuiswerkkosten kunnen vergoeden. Daarbij wordt gekeken naar de samenhang met de bestaande reiskostenvergoedingen.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl