NOS Nieuws

Kabinet ziet definitief af van verbod op leeftijdselectie op IC

Het kabinet zal toch geen wet indienen die het artsen verbiedt om op leeftijd te selecteren als er onvoldoende capaciteit is op de intensivecareafdeling. Minister Van Ark voor Medische Zorg schrijft aan de Tweede Kamer dat ze haar standpunt hierover heeft heroverwogen. Ze komt daarmee tegemoet aan de wens van de Tweede Kamer.

Aanvankelijk wilde het kabinet via een spoedwet regelen dat er nooit op leeftijd geselecteerd zou worden in het zogeheten 'zwarte scenario', als de IC's helemaal vol liggen met coronapatiënten. Het kabinet stelde zich op het standpunt dat ieder leven evenveel waard is, en dat in uiterste gevallen loting de meest aanvaardbare optie is.

Artsen lieten daarop weten dat ze voorlopig vasthouden aan hun eigen draaiboeken, waarin jonge patiënten in een uiterst geval voorrang krijgen. Alle betrokken wijzer erop dat zoiets op dit moment een theoretische situatie is.

Vertrouwen hebben in artsen

Ook de Tweede Kamer reageerde vorige week in het coronadebat afwijzend op de plannen van Van Ark. Coalitiepartij D66 diende met steun van andere partijen een motie in waarin het kabinet werd opgeroepen de plannen te heroverwegen. Een meerderheid vindt dat artsen en ethici beter kunnen overzien wie voorrang moet krijgen. Politici moeten daar vertrouwen in hebben, zo was de stemming.

Van Ark heeft naar de meerderheid in de Kamer geluisterd en zal geen wet indienen. Ze wijst er in haar brief nog wel op dat diezelfde Kamer vorig jaar nog uitsprak dat er geen leeftijdsgrenzen gehanteerd mochten worden. Maar volgens haar is er nu voldoende draagvlak, zowel maatschappelijk als politiek, voor het draaiboek dat de artsen hebben opgesteld.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl