Het gezin Schilders-Pardoel uit Utrecht NOS

Een nieuw jaar en een nieuwe uitdaging voor leerlingen, ouders, juffen en meesters: er moet weer thuisonderwijs gegeven worden. De scholen houden in ieder geval nog twee weken de deuren dicht. Voor de meeste leerlingen althans, want voor kwetsbare kinderen wordt een uitzondering gemaakt.

Lobke Pardoel en Sander Schilders uit Utrecht hadden zich de start van 2021 anders voorgesteld. Ze zitten nu weer samen aan de keukentafel met hun kinderen Jasmijn, Eefje, Pelle en Douwe. Ze vinden de combinatie van thuiswerken en thuisonderwijs best gezellig, maar het is lastig om het (school)werk gedaan te krijgen.

"Op school is beter, daar heb je een echte juffrouw. Maar mijn papa en mama doen het ook goed", zegt jongste zoon Douwe. Eefje vindt het moeilijk om de woorden in haar dictee goed te verstaan als broertje Douwe hardop aan het lezen is, oudste dochter Jasmijn mist vooral haar vrienden op school.

"Het is dag één", zegt moeder Lobke, die achter haar laptop probeert te werken. "Hopelijk duurt het maar twee weken."

Moeilijke thuissituatie

Niet alle leerlingen zitten met hun lesstof aan de keukentafel. Scholen mogen open zijn om kinderen van ouders met een cruciaal beroep les te geven. Ook kwetsbare leerlingen mogen fysiek les krijgen. Het gaat bijvoorbeeld om kinderen met een leerachterstand of een moeilijke thuissituatie.

Op basisschool De Globetrotter in Rotterdam worden die kinderen 's ochtends verwelkomd door directeur Tineke Visser. Ze krijgen een plekje in een van de klaslokalen en kunnen op een laptop de virtuele les van hun eigen juf of meester volgen. In het lokaal is een leerkracht aanwezig om vragen te beantwoorden en de leerlingen geconcentreerd te houden.

"Ritme is voor deze kinderen het belangrijkst", zegt een van de aanwezige juffen. "Om hier gewoon om half negen met school te kunnen gaan beginnen. En ik kan ze helpen met het huiswerk wat met ouders thuis meestal niet lukt. De taal is soms een barrière."

Zo pakken ze het aan op de school in Rotterdam:

'Ik kan wel oppassen maar de juf op school is de professional'

"De ondersteuning vanuit huis is soms erg lastig", zegt schooldirecteur Visser. "Sommige kinderen hebben veel broertjes en zusjes die veel aandacht vragen, waardoor rustig werken heel lastig wordt. Dan is het prettiger dat ze hier van leerkrachten wél ondersteuning kunnen krijgen."

Sommige basisscholen kiezen ervoor om leerlingen uit groep 8 ook aan te merken als kwetsbaar en dus fysiek les te geven, zodat de achtstegroepers niet in de problemen komen bij hun eindtoets en de overgang naar het middelbaar onderwijs.

STER reclame