Verpleeghuismedewerkers zijn in de plannen van De Jonge als eersten aan de beurt
NOS NieuwsAangepast

Raad adviseert eerst ouderen te vaccineren, kabinet kiest voor zorgpersoneel

De Gezondheidsraad blijft bij het eerdere advies om het coronavaccin van Pfizer en BioNTech vooral in te zetten bij ouderen. Het kabinet wil juist dat eerst verpleeghuismedewerkers het vaccin toegediend krijgen. Op 8 januari wordt de eerste prik gezet.

Volgens de adviesraad hebben mensen van 60 en ouder het grootste risico op ernstige ziekte en sterfte door het coronavirus. "De werkzaamheid van het vaccin is boven verwachting goed bij ouderen. Daarom adviseert de raad zo veel mogelijk van dit vaccin te reserveren voor deze groep en de vaccinatie te starten bij de oudsten", stelt de raad.

Een beperkt deel van de vaccinvoorraad kan volgens de raad wel worden ingezet bij zorgmedewerkers om kwetsbare ouderen te beschermen en om de continuïteit van de zorg te garanderen. Het vaccin van AstraZeneca, dat volgens de laatste berichten aan het einde van het eerste kwartaal wordt verwacht, kan volgens de raad uitkomst bieden voor alle zorgmedewerkers.

Kabinet houdt vast aan plan

Minister De Jonge van Volksgezondheid zegt in een Kamerbrief dat hij vasthoudt aan het plan om de vaccins eerst in te zetten voor verpleeghuismedewerkers, medewerkers van de gehandicaptenzorg en de wijkverpleging.

Eerder besloot het kabinet daartoe omdat het vaccin in grote hoeveelheden wordt geleverd en koud moet worden bewaard. Dat is op een centrale plek, waar zorgmedewerkers zelf naartoe kunnen gaan, makkelijker te regelen.

Het kabinet wil volgende leveringen wel inzetten voor mensen ouder dan 60 jaar, zoals de Gezondheidsraad adviseert. Hoe dat precies geregeld wordt, wil De Jonge volgende maand laten weten.

Goedkeuring

Het coronavaccin van Pfizer en BIoNTech werd afgelopen week goedgekeurd voor de Europese Unie. Het middel wordt toegelaten voor alle 27 landen van de Europese Unie, voor iedereen boven de 16.

Volgens het Europees Geneesmiddelenbureau zijn er geen ernstige bijwerkingen gevonden en had het vaccin in het onderzoek van de fabrikanten een werkzaamheid van 95 procent, ook bij ouderen boven de 65 en bij risicogroepen. Ernstige bijwerkingen zijn niet geconstateerd.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl