NOS Nieuws

Politie gaat zoekgedrag van agenten controleren

De Nationale Politie gaat controleren welke vertrouwelijke informatie er door medewerkers wordt gezocht in de interne computersystemen. Dat moet lekken naar criminelen voorkomen. Het gaat om software die "opvallend zoekgedrag in een vroegtijdig stadium detecteert", meldt NRC. Alle politiemedewerkers zijn vrijdag via het intranet geïnformeerd over de plannen.

Afgelopen anderhalf jaar heeft het systeem al proefgedraaid bij de politie Amsterdam. Vanaf het voorjaar wordt het computerprogramma geleidelijk landelijk in gebruik genomen. Eind volgend jaar wordt dan het zoekgedrag van alle 65.000 medewerkers in de gaten gehouden.

Natrekken vriendje

Een woordvoerder van de politie bevestigt het verhaal van NRC: "Het programma controleert of iemand ergens in zit waar hij of zij niets te zoeken heeft. Bijvoorbeeld als iemand het nieuwe vriendje van de dochter natrekt, of het strafblad van een bekende Nederlander bekijkt. In die gevallen kan de leidinggevende actie ondernemen."

Maar opvallend of afwijkend zoekgedrag leidt niet automatisch tot maatregelen: "Iemand kan bijvoorbeeld buiten werktijd veel informatie opvragen, maar dat kan ook een fanatieke speurder zijn die heel veel bezig is met een zaak. Dat is ter beoordeling van de leidinggevende. Als er daarna toch sprake blijkt te zijn van plichtsverzuim of crimineel lekken zal alsnog worden opgetreden."

Jacht

In de krant zegt voorzitter Thissen van de Centrale Ondernemingsraad van de politie dat het goed is om de dreiging van buitenaf tegen te gaan, door te kijken waar data op gekke momenten worden opgevraagd. "Het is ook goed om te proberen lekken van binnenuit tegen te gaan, zolang het maar niet uitmondt in een jacht op dienders", zegt Thissen. De COR moet formeel nog met het plan instemmen.

Voorzitter Struijs van politievakbond NPB heeft zijn twijfels over het actueel monitoren in plaats van op een later moment: "Als er doorlopend over je schouder wordt meegekeken, kan dit de vertrouwensrelatie met je werkgever aantasten."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl