Verstandelijk beperkten die vanwege corona thuiszitten worden door begeleiders vermaakt anp

Mensen met een verstandelijke beperking zijn minder tevreden met het leven, vaker eenzaam en doen minder mee in de samenleving. Dat schrijft het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), dat onderzocht of het mensen met een verstandelijke beperking lukt om volwaardig aan de samenleving mee te doen.

In Nederland leven 1,2 miljoen mensen met een verstandelijke beperking. In het onderzoek wordt voor het eerst met cijfers aangetoond dat veel van hen het inderdaad moeilijker hebben en dat hulp en ondersteuning nodig is.

Mensen met een verstandelijke beperking hebben vaak moeite met het zelf organiseren van hun huishouden en dagelijkse bezigheden, het gebruik van het openbaar vervoer, het invullen van formulieren en het afhandelen van financiën.

Corona

Daarnaast heeft 40 procent van de volwassenen met een verstandelijke beperking ook te weinig veerkracht of inkomen, en kan die groep niet rekenen op werk of de aanwezigheid van een sociaal netwerk met vrienden en familie. Hierdoor stapelen de problemen zich op. Toch gaan bedrijven, maatschappelijke organisaties en de overheid vaak uit van een grote mate van zelfredzaamheid.

Voor zover ze al ondersteuning en een dagbesteding krijgen, is die door de coronacrisis gedeeltelijk of helemaal weggevallen uit angst voor besmettingen. Veel verstandelijk beperkten werken aan de onderkant van de arbeidsmarkt, in beschut werk of met een flexibel contract. Voor hen zal het tijdens de coronacrisis vaak moeilijk zijn hun baan te behouden. Dat heeft grote impact op hun dagstructuur, sociale contacten en inkomen.

Levenscoach

Het SCP concludeert dat verstandelijk beperkten meer ondersteuning moeten kunnen krijgen, bijvoorbeeld van een levenscoach. Die kan ze door het leven helpen en waar nodig bijspringen bij bijvoorbeeld het organiseren van werk en een sociaal netwerk.

Daarnaast kunnen ook de overheid en zorgverleners helpen door regels, aanvraagprocedures en formulieren eenvoudiger te maken. Werkgevers kunnen een rol spelen door mensen met een verstandelijke beperking een werkplek te bieden.

Het SCP benadrukt dat er grote verschillen zijn tussen verstandelijk beperkten. Sommigen hebben hun gehele leven hulp en ondersteuning nodig hebben. Anderen redden het meestal vrijwel zelf of met de hulp vanuit hun netwerk.

STER reclame