Een wachtkamer van een Rotterdams ziekenhuis, gedeeltelijk in gebruik vanwege corona
NOS Nieuws

'Mogelijk duizenden Nederlanders lopen rond met ernstige ziekte'

In de eerste coronagolf waren er veel minder diagnoses voor ernstige ziektes, waaronder kanker. En die achterstand is nog altijd niet ingehaald, blijkt uit nieuw onderzoek.

"Alarmerende cijfers", zeggen pathologen, omdat verondersteld moet worden dat er in Nederland duizenden patiënten zijn met een ernstige, mogelijk kwaadaardige ziekte, die nog niet ontdekt is.

Inhaalslag blijft uit

"We hadden gehoopt dat er na de opheffing van de gedeeltelijke lockdown een inhaalslag zou worden gemaakt", zegt Jos Bart, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Pathologie (NVVP). "Uit de cijfers blijkt echter dat een traag herstel tot een normaal niveau opgetreden is, maar dat de achterstand niet is ingehaald."

Dat er grote achterstanden waren en ook minder verwijzingen door huisartsen vanwege corona, was al langer duidelijk. Daarom werd een piek verwacht om de achterstand weer in te lopen, maar uit onderzoek van NVVP en pathologiedatabase PALGA naar de daling en het herstel van de diagnostiek na de eerste coronagolf blijkt dus dat die er niet is gekomen. Met uitzondering van acute zorg blijkt dat 10 tot 15 procent van de diagnoses 'ontbreekt', gebaseerd op gemiddelden van de afgelopen vijf jaar.

Procentueel is het aantal ontbrekende diagnoses even groot bij volwassenen als bij kinderen. Voor onderzoeken in het kader van het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker, darmkanker en borstkanker ontbreekt meer dan 25 procent van de gestelde diagnoses.

Naar de huisarts

De risico's op gezondheidsschade zijn groot, zegt Jos Bart van de NVVP. "Het is belangrijk dat mensen met klachten zich blijven melden bij de huisarts. Ook Iris Nagtegaal, voorzitter van PALGA benadrukt het belang van onderzoek: "Wij roepen op om buitengewoon terughoudend te zijn met het stopzetten van bevolkingsonderzoeken."

De aanname dat de daling wordt veroorzaakt doordat er daadwerkelijk minder mensen ziek zijn geworden, wordt door deskundigen niet zeer waarschijnlijk geacht.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl