Leerlingen van een middelbare school dragen mondkapjes in de klas
NOS Nieuws

Ouders eisen via de rechter strengere coronamaatregelen op scholen

Minstens een meter afstand tussen leerlingen en anders een mondkapjesplicht in de klas. Die maatregelen wil Stichting Protect Everybody afdwingen in een kort geding, dat vandaag diende. Ook wil de stichting dat de leerplicht wordt opgeschort zolang het virus heerst.

Protect Everybody is naar eigen zeggen opgericht om de samenleving veiliger te maken tijdens de coronapandemie, en om de virusverspreiding zo goed mogelijk in te dammen. Een aantal bezorgde ouders en leerkrachten zijn erbij aangesloten, evenals verschillende actiegroepen zoals Containment Nu, Scholen Veilig en de Zero Covid Alliance.

'Achterhaalde aanname'

Volgens advocaat Marijn Kingma van de stichting houdt de Staat te weinig rekening met het hoge aantal besmettingen en nieuwe wetenschappelijke inzichten. Het beleid is volgens Kingma gebaseerd op de achterhaalde aanname dat kinderen nauwelijks rol spelen bij de verspreiding van het virus. Het aantal besmettingen op middelbare scholen loopt op.

Kingma: "De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) adviseert dat leerlingen op scholen ten minste een meter afstand van elkaar moeten houden en als dat niet lukt dat kinderen boven de twaalf jaar een mondmasker moeten dragen in de klas."

Leerlingen op basis- en middelbare scholen hoeven momenteel onderling geen afstand te houden. In het voortgezet onderwijs moeten leerlingen wel afstand houden tot leraren en ander personeel, en moeten leerlingen en medewerkers een mondkapje dragen buiten de les.

Thuisblijven

Protect Everybody wil ook dat ouders zelf kunnen kiezen of ze hun kind naar school sturen of thuishouden. Advocaat Koos van den Berg: "Er zijn ouders die de risico's onverantwoord groot vinden. Een aantal ouders is echt bang, voor hen wegen de gezondheidsrisico's zwaarder dan het belang van hun kind om naar school te kunnen gaan. Maar als ouders hun kind thuishouden wordt gedreigd met een boete van meer dan 4000 euro en een strafblad of de inschakeling van jeugdzorg." Voor zover bekend zijn dergelijke boetes nog niet daadwerkelijk opgelegd.

Volgens landsadvocaat Reimer Veldhuis is het onder de huidige omstandigheden verantwoord om kinderen naar school te laten gaan. "Er gelden op scholen allerlei maatregelen, zoals gespreide pauzes, vaste looproutes en de mondkapjesplicht op de gang. Scholen zorgen ervoor dat het gebouw goed wordt geventileerd en dat lokalen regelmatig worden gelucht."

Veldhuis zei op de zitting dat het hanteren van de veilige afstandsnorm in de klas in de praktijk vanwege ruimtegebrek zou neerkomen op een gedeeltelijke sluiting van de school. "Dat staat haaks op het beleid dat leerlingen zoveel mogelijk fysiek onderwijs op school moeten kunnen volgen. Als leerlingen behoren tot een risicogroep of gezinsleden hebben die tot een risicogroep behoren, zijn uitzondingen mogelijk."

Geen extra belasting van de zorg

De Staat ziet ook dat het aantal besmettingen onder jongeren toeneemt, maar volgens de landsadvocaat heeft dat tot nu toe geen gevolgen gehad voor belasting van de zorg.

Volgens Veldhuis houdt het OMT de nieuwste wetenschappelijke inzichten en adviezen van de WHO continu in de gaten. "Het OMT vertaalt de adviezen van WHO naar de situatie in Nederland. De WHO zegt ook dat landen zelf een afweging moeten maken hoe de adviezen in elk land moeten worden toegepast."

De rechter doet 16 december uitspraak in het kort geding.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl