ANP
NOS Nieuws

Meer besmettingen op scholen, 'pleidooi voor nieuwe maatregelen geeft onrust'

Het aandeel scholieren dat besmet is met het coronavirus in het totale aantal besmettingen, neemt toe. Na besmettingen thuis, via bezoek of door besmettingen op het werk staat het aantal besmettingen dat op scholen plaatsvindt nu op de vierde plek, gevolgd door verpleeghuizen. Eerder stonden scholen als plek van besmetting onder de verpleeghuizen.

Nu het aantal coronabesmettingen stagneert en blijft hangen op een te hoog niveau (5214 nieuwe besmettingen op maandag), werpt kinderarts epidemioloog Patricia Bruijning de vraag op of er niet meer aanvullende maatregelen nodig zijn om ook op scholen het aantal besmettingen terug te dringen. In Nieuwsuur pleitte ze zondagavond voor een andere aanpak. Concrete ideeën, zoals het testen van klassen, variabele start- en eindtijden en spreiding van pauzes, zou het aantal besmettingen kunnen beperken.

Onrust

De koepel van middelbare scholen, de VO-raad, is niet blij met de boodschap van Bruijning. Op Twitter schrijft de koepel: "De VO-raad roept deskundigen op hun inzichten te delen met het Outbreak Management Team (OMT) en niet via de media hiervoor aandacht te vragen. Dit laatste creëert namelijk onnodig onrust en levert meer vragen op dan antwoorden."

Ze krijgt naar eigen zeggen veel vragen over de Nieuwsuur-uitzending. "Iedereen mag alles zeggen wat -ie wil, maar als je effectief discussie wilt voeren, doe dat dan niet via een individuele deskundige maar via het OMT", zegt een woordvoerder de VO-raad. "Dit helpt ons niet."

De VO-raad benadrukt met alle scholen al maanden hard te werken aan het openhouden van de scholen. "Wij volgen als koepel het OMT en het kabinetsadvies, meer kunnen we niet doen. Dus weeg het, kom met een afgewogen advies en laat het kabinet besluiten."

Of het OMT ook praat over het aantal besmettingen op scholen is niet bekend, omdat de agenda van deze vergaderingen niet openbaar is.

Verschil in aanpak

Bekend is dat kinderen vanaf 15, 16 jaar ernstiger besmettelijk worden als zij het virus oplopen. Desondanks mag ook de bovenbouw tot op heden open blijven. "Vanwege het welzijn, de gezondheid en de ontwikkeling van kinderen", schreef het Outbreak Management Team (OMT) destijds in een advies.

Afgelopen week stuurden verschillende middelbare scholen klassen naar huis vanwege coronabesmettingen. Scholen lijken bovendien verschillend om te gaan met coronagevallen in de klas.

Samen met de vakbonden heeft de VO-raad een protocol opgesteld met hoe scholen moeten handelen als er sprake is van een coronabesmetting. Daarin staat: roep bij besmetting advies in van de regionale GGD. "Dit verklaart ook het verschil in aanpak tussen de scholen", stelt de VO-raad. "Je hebt uiteraard het liefst dat de GGDs allemaal hetzelfde advies geven, maar tegelijkertijd kijk je ook naar de lokale situatie. In een gebied waar veel besmettingen zijn, volgt er een ander advies."

Er lijkt wel degelijk meer aan de hand te zijn op scholen wat betreft coronabesmettingen, dan eerst werd beweerd.

Peter Althuizen, voorzitter van Leraren in Actie

Vakbond Leraren in Actie is op haar beurt niet te spreken over de reactie van de VO-raad op de oproep van epidemioloog Bruijning. "Wij zijn juist blij dat mevrouw Bruijning dit zegt. Wij hebben er geen verstand van, maar de huidige willekeur creëert onduidelijkheid. De ene school is heel open en transparant, de andere niet. Zoals de berichten zich nu ontwikkelen, lijkt er dus wel degelijk meer aan de hand te zijn op scholen wat betreft coronabesmettingen, dan eerst werd beweerd", aldus voorzitter Peter Althuizen, voorzitter van Leraren in Actie.

Volgens de bond zijn er inderdaad adviezen en protocollen opgesteld door de bonden en VO-raad, maar worstelen schoolleiders enorm met wat ze moeten doen. "Uit een peiling onder onze leden blijkt dat er dringend en dwingend een advies voor extra maatregelen moet komen."

Leraren in Actie op Twitter:

Stichting Ouders en Onderwijs heeft eerder dit jaar een peiling gehouden onder ouders over het coronavirus. Volgens hen is de grootste groep ouders 'gematigd' als het gaat om de corona-aanpak op de school van hun kind. "Je hebt een groep ouders die vindt dat er niks moet gebeuren, maar de grootste groep zegt: nieuwe maatregelen zijn niet meteen nodig." Het algemene beeld is dat ouders zich goed kunnen vinden in het huidige beleid.

Het OMT moet met een advies komen, als daar vanuit medisch oogpunt aanleiding voor is, zegt Stichting Ouders en Onderwijs. "We willen de scholen open houden, maar niet als dat niet veilig is. Daarna komen andere belangrijke aspecten, zoals belang van kinderen om naar school te gaan. Zeker ook voor de bovenbouw waar scholieren zich voorbereiden op de examens."

Vakbond CNV Onderwijs benadrukt in een reactie dat er "mét het onderwijs gesproken moet worden". Ze hebben geen uitgesproken mening over of er aanvullende maatregelen nodig zijn op scholen. "Wij hebben geen direct oordeel over het extra testen. Je moet per school bekijken."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl