Gemeente Vijfheerenlanden
In samenwerking met
RTV Utrecht
NOS Nieuws

Gemeente verwacht zo'n honderd skeletten te vinden in massagraf Vianen

Het massagraf dat onlangs werd ontdekt in Vianen neemt in omvang toe. Bij de bekendmaking vorige week stond de teller op twintig, maar inmiddels zijn er al meer dan veertig skeletten gevonden.

De gemeente Vijfheerenlanden verwacht dat er in totaal ongeveer honderd skeletten naar boven zullen komen. De botresten kwamen tevoorschijn bij graafwerkzaamheden aan de stadsgracht.

De skeletten zijn vermoedelijk afkomstig van jonge mensen en liggen al eeuwen onder de grond. Onderzoek moet daar meer duidelijkheid over geven. Het opgraven van de botresten zal nog zeker tot eind dit jaar duren, meldt RTV Utrecht.

Archeologen spreken van een bijzondere vondst:

Opgravingen in Vianen leggen massagraf bloot

De archeologen hebben nog veel vragen. "Waarom liggen die mensen hier? Waar zijn ze aan overleden? Kan het verband houden met historische gebeurtenissen?", zegt een van hen.

De skeletten worden naar een depot gebracht. "Daar zal via een steekproef worden bepaald welke skeletten in aanmerking komen voor specialistisch onderzoek", zegt wethouder Hendriksen van Vijfheerenlanden.

"Omdat eerst alle skeletten opgegraven moeten worden zal het onderzoek aan de resten pas in 2021 kunnen worden uitgevoerd. Wij hopen in de loop van 2021 meer duidelijkheid te hebben over de oorsprong van het massagraf."

Advertentie via Ster.nl