De skeletten zijn gevonden op het terrein van het vroegere kasteel Batestein RTV Utrecht

In Vianen wordt bij graafwerkzaamheden aan de stadsgracht het ene na het andere skelet gevonden. Na een week staat de teller al op twintig skeletten, schrijft RTV Utrecht.

Afgelopen vrijdag werd melding gemaakt van de vondst van negen skeletten. Het is goed mogelijk dat er nog veel meer in de grond rondom de vindplek liggen. "Je kunt inmiddels stellen dat het om een massagraf gaat", zegt archeoloog Jaime van der Heul.

Hij was samen met een team bezig met archeologisch onderzoek voor het doortrekken van de stadsgracht, toen hij iets opvallends in het talud zag zitten. Het bleek een stuk van een schedel te zijn.

Op de plek waar de botten zijn gevonden, gaan de werkzaamheden door:

Opgravingen in Vianen leggen massagraf bloot

Volgens de archeoloog is het een zeldzame vondst, vooral vanwege de plek waar de skeletten zijn gevonden. "We zitten hier buiten het oude stadscentrum met weinig bebouwing direct in de buurt, dus het is een unieke plek om menselijke resten te vinden."

Veel vragen

De botresten zijn waarschijnlijk van mannen van 15 tot 30 jaar oud. Archeologen vermoeden dat ze tussen de middeleeuwen en de 17de en 18de eeuw hebben geleefd, maar verder onderzoek moet hierover meer duidelijkheid geven. Ook hebben ze nog veel vragen: "Waarom liggen die mensen hier? Waar zijn ze aan overleden? Kan het verband houden met historische gebeurtenissen?", aldus Van der Heul.

De botten worden nu verzameld en naar een specialist gebracht, waarna ze waarschijnlijk in een archeologisch depot belanden. De vindplek wordt momenteel beveiligd. "Anders hebben we straks een lichaam zonder schedel. Dat zou zonde zijn."

Archeologen verzamelen de botresten RTV Utrecht

STER reclame