De rijen in de bioscoopzaal zijn halfrond
NOS Nieuws

Half januari mogelijk proeven met voetbalwedstrijden, bioscopen en evenementen

Half januari kunnen er proeven in testsituaties worden gedaan om weer voetbalwedstrijden, concerten en bioscoopbezoek met meer publiek mogelijk te maken. Staatssecretaris Keijzer heeft hierover vanmorgen gesproken met de evenementenbranche.

Voorwaarde is wel dat in de regio waar zo'n proefevenement wordt georganiseerd het risiconiveau 1 is, dat wil zeggen waakzaam. Dat is nu nog nergens het geval.

De branche had verschillende situaties aangedragen, om daar te testen of deze evenementen veilig georganiseerd kunnen worden. "We vinden het ongelofelijk dat de IKEA wel gewoon open is, maar dat aan de evenementenbranche vooralsnog geen perspectief wordt geboden", zegt manager programmateam Pieter Lubberts van Fieldlab.

Voorwaarden

Fieldlab Evenementen is een initiatief van de gehele sector, van zakelijke tot publieksevenementen en van cultuur tot sport. De sector wil samen met onderzoeksinstituut TNO en de TU Delft gegevens verzamelen over het besmettingsrisico in verschillende situaties, van kleine groepen binnen tot grote groepen bezoekers buiten.

Er wordt dan gekeken naar het gedrag van bezoekers, maar ook naar de luchtkwaliteit in een gebouw, het gebruik van mondkapjes, desinfectie en de gevolgen voor kwetsbare groepen. "Wij kunnen vooraf testen en dusdanige veiligheidsmaatregelen nemen, zodat we weten dat bezoekers van theatervoorstellingen, bioscopen, zakelijk seminar of concert niet besmet zijn en aan alle veiligheidsvoorwaarden voldoen", stelt Lubberts.

"Natuurlijk hadden wij het liefst morgen gestart met deze pilot events, maar we zien ook wat er aan de hand is. Wij hebben echter plannen waarbij we louter werken met negatief geteste personen, van wie we ook vragen of zij na het event ten minste twee weken geen contact te hebben met kwetsbare groepen."

Risiconiveau 1

Keijzer heeft met twee voorstellen ingestemd: voetbalwedstrijden en concerten waar het publiek moet zitten, en bioscopen. Voor festivals en concerten waarbij het publiek rondloopt komt nog geen toestemming.

De evenementensector wil ook werken met een toegangsbeleid voor het publiek. Mensen moeten in ieder geval een recente negatieve PCR-coronatest hebben.

Keijzer: "Dit is goed voor de Nederlandse bevolking. Die snakt naar weer met elkaar naar de film of een evenement gaan."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl