ANP

Na een flink verlies eerder dit jaar heeft ABN Amro afgelopen kwartaal weer winst gemaakt. Netto bleef er ruim 300 miljoen euro over, blijkt uit de cijfers die de bank heeft gepubliceerd. In de eerste helft van het jaar telde het verlies bij elkaar nog op tot 400 miljoen euro.

Ook is er minder geld opzij gezet in de stroppenpot voor klanten die in de problemen kunnen komen en rekeningen die mogelijk niet worden betaald. Dat was in juli, augustus en september bij elkaar 270 miljoen euro. De maanden ervoor was dat veel meer: ruim 700 miljoen euro.

Alles bij elkaar verwacht de bank dit jaar rond de 2,5 miljard euro opzij te zetten in de stroppenpot. Dat is minder dan de 3 miljard euro waar ze een kwartaal eerder nog vanuit ging, maar het bedrag is nog steeds vele malen hoger dan voor de coronacrisis.

Wat verder bijdroeg aan de winst was dat het bedrijf het kantoor in Parijs verkocht heeft om het vervolgens terug te huren. Dat leverde netto 181 miljoen euro op.

Bezorgd over nieuwe lockdown

Intussen kijkt topman Robert Swaak bezorgd naar de toekomst. "Half oktober is in Nederland een gedeeltelijke lockdown ingegaan. We zijn daarom voorzichtig over de vooruitzichten en bezorgd over de impact op de maatschappij op de lange termijn."

De bank werkt op dit moment aan een nieuwe strategie. Wat die behelst zal 30 november duidelijk worden bij de presentatie.

Witwasonderzoek

Het Openbaar Ministerie doet nog steeds onderzoek naar de mogelijke betrokkenheid van de bank bij witwaspraktijken. De bank heeft eerder al geld opzij gezet voor het geval daar kosten uit voortkomen, zoals bijvoorbeeld boetes. Afgelopen kwartaal is daar nog 18 miljoen euro bij gezet, onder meer vanwege extra anti-witwaskosten in België.

Tegelijkertijd heeft het bedrijf meer mensen aangenomen die fraude, witwassen en terrorismefinanciering tegen moeten gaan. Er zijn 268 voltijdbanen in die hoek bijgekomen. Bij elkaar zijn er nu 3400 voltijdbanen bij ABN Amro gericht op het bestrijden van dit soort misdrijven bij relaties van de bank.

Betaalvakanties

De bank heeft de afgelopen tijd, net als andere banken, klanten die een lening of hypotheek hebben de mogelijkheid gegeven om uitstel van betaling te krijgen als zij bijvoorbeeld door de coronacrisis moeite hadden hun rekening nog te betalen.

In het afgelopen kwartaal maakte minder dan één op de honderd klanten met een hypotheek bij de bank nog gebruik van zo'n zogeheten 'payment holiday', oftewel betaalvakantie. Van de klanten die gebruik maken van de regeling, zijn zo'n 80 van de 100 na drie maanden weer begonnen met afbetalen.

Vorig kwartaal maakte ABN Amro bekend dat het bedrijf de zakelijke activiteiten buiten Europa afbouwt, waarbij honderden banen verdwijnen. Volgens de toelichting bij de cijfers die vandaag gepresenteerd zijn, boekt het bedrijf daar "goede eerste vooruitgang".

STER reclame