ANP

Over de eerste drie maanden van het jaar heeft ABN Amro een verlies geleden van 395 miljoen euro. Het is voor het eerst in 6,5 jaar dat de bank in de rode cijfers zit. Vorig jaar was er over dezelfde periode nog een winst van 478 miljoen euro.

ABN Amro had al gewaarschuwd dat de resultaten negatief zouden zijn. Dat heeft onder meer te maken met een groot verlies bij een Amerikaanse klant. Door heftige bewegingen op de aandelenbeurzen bleek dit investeringsfonds niet in staat te zijn om aan kapitaaleisen te voldoen. De bank bleef met een verlies van 183 miljoen euro zitten.

Ook op een klant in Singapore werd verlies geleden van 225 miljoen euro. Die klant was handelaar in olie en zou verlieslatende transacties buiten de boeken hebben gehouden. Ook andere internationale banken leden daardoor verliezen van honderden miljoenen euro's.

Risico van bankieren

"In een crisissituatie is er een hoop volatiliteit. Dan kunnen er uitzonderlijke gevallen optreden, zelfs bij klanten waar je al lang bij bent", zegt Robert Swaak, de nieuwe topman. Hij komt van accountantskantoor PwC en volgde drie weken geleden Kees van Dijkhuizen op. "In bankieren en in ondernemen zal altijd enige mate van risico's zijn."

De bank onderzoekt wat er moet gebeuren met het bedrijfsonderdeel waar deze twee klanten onder vielen. Mogelijk wordt erin gesneden. "Dat heeft te maken met de winstgevendheid en of de risico's van sommige onderdelen in lijn zijn met het risicoprofiel van de bank. Dit reken ik tot een van mijn prioriteiten."

Swaak benadrukt dat de kern van de bank gezond is. Zonder de tegenvallers had ABN Amro winst gemaakt.

Geld apart zetten

ABN Amro moest ook geld opzijzetten voor het geval bedrijven en consumenten leningen niet kunnen terugbetalen door de coronacrisis. Dat gaat om 511 miljoen euro. Ook is er geld apart gezet voor klanten in de olie-industrie die het zwaar hebben. In totaal ging het om een bedrag van 1,1 miljard euro dat opzij is gezet. Voor de rest van het jaar wordt erop gerekend dat er 1,4 miljard euro moet worden gereserveerd.

ABN Amro is nog altijd voor het grootste deel in handen van de staat. Eerder maakte de bank bekend dit jaar geen vergoeding uit te keren aan aandeelhouders. Ook andere Nederlandse banken hebben daarvoor gekozen.

ING maakte vorige week al bekend dat de coronacrisis invloed heeft op de resultaten van de bank. De winst daalde daar met 40 procent naar 670 miljoen euro.

STER reclame