ANP

Alle KLM-vakbonden moeten morgen aan het eind van de ochtend een overeenkomst hebben ondertekend, waarin staat dat ze beseffen dat er ook na 2022 nog afspraken over loonoffers kunnen komen. Dat blijkt na het crisisberaad van de vakbonden met KLM.

Het kabinet lijkt deze eis te verbinden aan steun voor KLM, omdat de bonden afspraken over loonoffers hebben gemaakt met verschillende looptijden. Die zijn bovendien allemaal korter dan de looptijd van de overheidslening: vijf jaar.

De bezuinigingen zijn een voorwaarde die het kabinet heeft gesteld aan KLM om 3,4 miljard euro staatssteun te krijgen. Een deel daarvan heeft het bedrijf al ontvangen, maar voor de resterende steun moeten de bezuinigingsvoorstellen dus eerst worden goedgekeurd.

De KLM-directie doet in een bewogen statement, waarin de ernst van de crisis wordt benadrukt, een dringend beroep op de bonden om in te stemmen. "De bonden beraden zich nu op het ondertekenen van deze 'commitment clausule'. Morgen, 31 oktober om 12.00 uur, geeft KLM het resultaat hiervan aan de minister om voor het kabinet mee te nemen in de eindbeoordeling van het plan", staat te lezen in het statement.

'Grote moeite'

De deadline die het kabinet KLM heeft gesteld is keihard, zegt Joost van Doesburg van FNV Luchtvaart. "Daar hebben wij grote moeite mee. Met de overeenkomst wordt het inleveren van de arbeidsvoorwaarden verlengd naar vijf jaar. Dat hadden wij eerder willen weten, namelijk op het moment dat de onderhandelingen bezig waren."

Volgens Van Doesburg heeft KLM een maand geleden de conceptovereenkomsten naar de staat gestuurd. "En nu, een maand later, verandert Hoekstra de spelregels. Bovendien horen wij dit nu uit de mond van de directie, en niet van het kabinet. Dat willen wij anders zien."

FNV bestudeert de tekst momenteel nauwkeurig, maar wil eerst van Hoekstra horen hoe het zit. "Want wat er gebeurt als we morgen niet tekenen, dat weten we niet. De duisternis waarin we dan belanden vinden wij niet prettig. Ik vind niet dat je op deze manier kunt omgaan met nette onderhandelingspartijen."

Hoogst ongebruikelijk

"Het is een storm in een glas water", zegt Reinier Castelein van De Unie. "Deze afweging maken we altijd. Ik vind dit wel onzin, maar als de minister dit soort platitudes wil opschrijven, wie ben ik dan om daar geen handtekening onder te zetten? De minister vindt de looptijden die in de overeenkomsten staan aan de korte kant. Het liefst ziet hij een akkoord over de periode van vijf jaar, maar hij snapt ook dat dat te ver in de toekomst is."

Volgens de vakbond is een akkoord met een looptijd langer dan twee jaar hoogst ongebruikelijk. "We moeten kunnen meebewegen met de conjunctuur. We weten nu niet eens of we wel Kerst met elkaar kunnen vieren, laat staan hoe de wereld er over vijf jaar uitziet."

Piloten

Daarom komt er dus een tekst die de bonden moeten ondertekenen. Daarin staat dat de bonden in 2022 mogelijk alsnog bezuinigingen moeten accepteren als de situatie bij KLM daarom vraagt. "Evident", zegt Castelein, die akkoord gaat met de nieuwe voorwaarde.

Castelein denkt dat "in theorie alle bonden akkoord zullen gaan". "Behalve mogelijk de piloten, die hebben er denk ik geen zin in, want dit soort dingen hoef je eigenlijk niet eens op te schrijven, vinden zij."

De pilotenvakbond VNV beraadt zich nog op de situatie.

STER reclame