ANP

Er is grote onrust bij KLM over een mogelijke afwijzing van de bezuinigingsvoorstellen die de luchtvaartmaatschappij heeft ingediend bij het kabinet. Bronnen bevestigen dat het kabinet het plan dreigt af te keuren, zoals De Telegraaf eerder meldde. KLM-topman Elbers voert crisisberaad over de gerezen problemen.

De bezuinigingen zijn een voorwaarde die het kabinet heeft gesteld aan KLM om de 3,4 miljard euro beloofde staatssteun te krijgen. Een deel daarvan heeft het luchtvaartbedrijf al ontvangen, maar voor de resterende steun moeten de bezuinigingsvoorstellen eerst worden goedgekeurd.

'Urgent overleg'

De KLM heeft de betrokken vakbonden uitgenodigd om vanmiddag om 13.30 uur langs te komen op het hoofdkantoor voor een overleg met de top van het bedrijf. "De afgelopen dagen hebben diverse gesprekken met de overheid plaatsgevonden over de beoordeling van het herstructureringsplan en de invulling van de door de overheid aan verdere steun gestelde voorwaarden. Deze gesprekken geven aanleiding tot een urgent overleg met u", zo staat er volgens een bron in de brief.

De vakbonden liggen nog overhoop met KLM. Het luchtvaartbedrijf heeft met verschillende bonden verschillende bezuinigingsafspraken gemaakt, zegt Joost van Doesburg van de FNV. Zo heeft het grondpersoneel als eerste een akkoord gesloten met KLM dat geldt tot eind 2022. Een van de voorwaarden was dat als het bedrijf daarna met andere bonden een akkoord sluit, dat op hoofdlijnen overeen moet komen, aldus Van Doesburg.

Als de afspraken niet gelijk worden, zullen wij niet ondertekenen

Joost van Doesburg, FNV

Later bereikte pilotenvakbond VNV een akkoord met KLM met een kortere looptijd, waarin piloten loon inleveren tot in maart 2022. "Daarmee breekt KLM de eigen afspraak. Daardoor hebben wij gezegd: dan gaat de disclaimer in werking en dan zullen wij zo lang niet ondertekenen", zegt Van Doesburg namens het grondpersoneel.

Maar zelfs als KLM hier met de bonden uitkomt, dan is dat nog niet genoeg. Het bedrijf heeft zelf namelijk met het ministerie van Financiën afgesproken dat de periode waarover personeel salaris inlevert net zo lang moet zijn als de looptijd van de lening bij de overheid, die onderdeel is van het staatssteunpakket. Dat is zeker tot in 2025, dus nog veel langer dan waar KLM tot nu toe een akkoord over heeft weten te bereiken met de bonden.

'Redelijk pakket'

Minister Hoekstra van Financiën blijft erbij dat het kabinet een "redelijke" bezuinigingsopdracht heeft gegeven aan KLM en dat het "onvermijdelijk" is dat het bedrijf de kosten omlaag brengt. KLM was de grootste ontvanger van steun uit de eerste NOW-regeling (de tegemoetkoming in de loonkosten) en heeft daarbovenop nog een lening gekregen, benadrukt hij voorafgaand aan de ministerraad. "Publiek geld, het is redelijk om daar wat voor terug te vragen."

Verder wil Hoekstra niet echt ingaan op de gesprekken en mogelijke uitkomsten. "Want die lopen nog." Vandaag of morgen komt het kabinet met een officiële reactie aan de Tweede Kamer.

We moeten ervoor zorgen dat we verder kunnen, zegt Hoekstra:

Hoekstra: voorwaarden aan steun KLM is redelijk

Zonder de rest van de overheidssteun ziet het er heel slecht uit voor KLM, en daarmee ook voor de Nederlandse staat die aandeelhouder is bij het bedrijf. Bij de Nederlandse luchtvaartmaatschappij lag de omzet ruim 63 procent lager dan vorig jaar. Het verlies kwam uit op 234 miljoen euro. Dat is weliswaar minder slecht dan in de drie maanden ervoor, toen het bedrijf bijna een half miljard verlies leed, maar het zal met zulke cijfers zeker niet het hoofd boven water kunnen houden.

Ook voor de groep Air France-KLM betekenden de belangrijke zomermaanden een dramatisch kwartaal. De omzet van de luchtvaartgroep was nog steeds 67 procent lager dan vorig jaar. Netto bleef er onder de streep een verlies over van 1,7 miljard euro.

STER reclame