Een zaal ingericht volgens de coronaregels
NOS Nieuws

Veel sportscholen draaien verlies, 'vooral ouderen durven het nog niet aan'

  • Leen Kraniotis

    redacteur economie

  • Leen Kraniotis

    redacteur economie

Het ledental van sportscholen is de laatste maanden gestegen, maar zit nog niet op het niveau van voor corona. Volgens brancheorganisatie NL Actief is het gemiddeld nu zo'n 80 tot 90 procent ten opzichte van maart. Rond de heropening in juli was dat zo'n 70 procent.

Jongere sporters gaan nu wel weer sneller naar de sportschool dan ouderen. "60-plus is gereserveerder dan de jongere om terug te keren", zegt Ronald Wouters, directeur van NL Actief. "De doelgroep waar een ondernemer zich op richt, is daarom een belangrijke factor in de verliezen en terugkerende leden."

Zo zit het ledental van Basic Fit, een budgetketen met veel prijsbewuste jonge leden, volgens een woordvoerder alweer op 95 procent ten opzichte van voor corona.

Niet kostendekkend

Voor veel ondernemers is de terugkeer van dit deel van de oorspronkelijke leden nog niet genoeg om de kosten te dekken, zegt Wouters. Want juist met die laatste 10 à 20 procent maken sportscholen vaak pas winst.

"De fitnessbranche is een kapitaalintensieve sector met hoge vaste kosten (huur, personeel, onderhoud). Het break-even point ligt daarom bij de laatste leden." Hij schat dat sportscholen per locatie gemiddeld een verlies lijden van 5000 euro per maand, ook al maken ze gebruik van steunmaatregelen van de overheid.

Ook sportschool BoukeSport in het Brabantse Reusel merkt dat veel leden hun abonnement stopzetten uit angst voor corona:

'Veel mensen zijn toch bang om te komen trainen'

BoukeSport had voor corona 1100 leden. Nu zijn dat er ruim 900. Inderdaad vooral ouderen laten het nog afweten, zegt directeur Bouke van Spreeuwel. "We zitten in een dorpse omgeving, de gemiddelde leeftijd van mijn leden was boven de veertig. En ouderen komen moeilijker terug naar de sportschool. Ze zijn er onzeker over en kiezen ervoor om toch maar niet te sporten. Collega's met een jongere doelgroep hebben hier minder last van."

Hij draait nu grofweg zo'n 10.000 euro minder omzet per maand. "Als het zo doorgaat, hou ik dit geen half jaar meer vol. Ik vrees ook wat er nog gaat gebeuren qua nieuwe maatregelen. Als er echt weer een lockdown komt, dan zitten we echt in de problemen. Dan wordt het voor veel clubs lastig het hoofd boven water te houden."

Medewerker Boris Volker en een bezoeker

Bij Sportplaza Ter Apel zijn ze wat positiever over de toekomst, ook al hebben ze daar nu nog zo'n 15 tot 20 procent minder leden dan voor corona. "Wij gaan het zeker wel redden. Eind dit jaar verwachten we weer op hetzelfde aantal als voor corona te zitten", zegt medewerker Boris Volker. "We zitten in een dorp, niet in de grote stad en we maken een praatje met mensen. Veel leden zijn loyaal gebleven."

Toch zijn ook hier minder ouderen. "Vooral de oudere doelgroep is nog wel bang om te komen. Maar niet allemaal, degenen die wel komen om te kijken hoe het hier gaat, zeggen vaak dat het toch wel goed te doen is. Je hebt hier alle ruimte, je kan hier veilig sporten."

Clubmanager Michel de Boer in sportschool Indoor Action

Ook in de Arnhemse sportschool Indoor Action hebben ze nog zo'n 15 procent minder leden dan voor corona. Maar door de coronaregel dat er maximaal 30 mensen in een zelfstandige zaal mogen, lopen ze toch al tegen capaciteitsproblemen aan.

"Wij hebben bijvoorbeeld een grote zaal waar voor corona wel zo'n honderd mensen in konden. Nu zitten lessen daar snel vol", zegt clubmanager Michel de Boer. "We hebben 500 tot 600 leden minder en toch heb je volle wachtlijsten voor lessen."

Hij breidt het aantal groepslessen daarom steeds meer uit. "We bieden er nu ook meer aan in de 'daluren'. Want door het vele thuiswerken kunnen mensen meer hun tijd zelf indelen en is er ook dan meer vraag naar lessen."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl