NOS Nieuws

Ambtenaren kritisch over omstreden investeringsregeling

  • Marleen de Rooy

    Politiek verslaggever

  • Marleen de Rooy

    Politiek verslaggever

Ambtenaren zijn kritisch over een omstreden investeringsregeling die het kabinet wil invoeren. De regeling zou niet doelmatig, niet 'budgettair beheersbaar' en moeilijk uitvoerbaar zijn. De kritiek komt naar voren in stukken die het ministerie van Financiënde Tweede Kamer heeft gestuurd. Die had daar om gevraagd met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur.

De zogenoemde Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) houdt in dat bedrijven korting krijgen op de loonbelasting die ze moeten betalen, als ze de komende twee jaar nieuwe investeringen doen. De bedoeling is om zo investeringen aan te jagen. Voor deze tijdelijke maatregel trekt het kabinet de komende twee jaar 2 miljard euro uit.

Beperkte toename

Maar vanuit verschillende ministeries wordt dus getwijfeld of de regeling wel efficiënt is. Zo valt in een memo te lezen dat de maatregel niet 'gericht' is. "Immers bedrijven die sowieso al investeringsplannen hadden kunnen ook van de regeling gebruik maken. Daarnaast kennen de maatregelen enkele problemen in de uitvoering."

De kosten om deze regeling uit te voeren worden tussen de 20 en 40 miljoen euro geschat. Twijfels over misbruik en oneigenlijk gebruik zijn er ook.

Er wordt overigens niet op alle departementen kritisch gekeken naar de maatregel. Op het ministerie van Economische Zaken wordt die gezien als "een interessant voorstel om investeringen aan te jagen bij bedrijven, ook als deze nog in een verliespositie zitten".

Het Centraal Planbureau (CPB) concludeerde al dat de regeling tot een beperkte tijdelijke toename van de investeringen leidt. Op de werkloosheid en de economische groei heeft de BIK nauwelijks invloed, zegt het CPB.

Aanpassingen

Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën, verantwoordelijk voor de uitvoering, schrijft dat de zorgen van ambtenaren grotendeels zijn meegenomen bij aanpassingen. Zo zal het bedrag van 2 miljard euro per jaar niet worden overschreden, belooft hij.

Mocht achteraf blijken dat er meer vraag is dan verwacht naar de regeling, dan zal de korting voor alle aanvragers omlaag gaan. Is er minder vraag, dan zal de korting die bedrijven krijgen juist hoger zijn.

Om lege bv's uit te sluiten komen alleen bedrijven met personeel in aanmerking voor de regeling. Om misbruik te voorkomen moet de investering zes maanden na de betaling in gebruik worden genomen. Ook moet de investering al vaststaan en betaald zijn.

Boven de 20.000 euro

Vanaf 1 september kunnen de eerste aanvragen voor de BIK worden toegediend. De regeling is er alleen voor bedrijven die investeringen boven de 20.000 euro doen. Die grens is gesteld in de hoop daarmee het aantal aanvragen te beperken.

Maar of daarmee de kritiek rondom de regeling is weggenomen is nog de vraag. De linkse oppositie was al kritisch over de regeling, omdat niet goed onderbouwd kon worden of die echt gaat werken.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl