Een filiaal van Miss Etam in Leeuwarden ANP

Vakbond AVV en de ondernemingsraad van Miss Etam hebben de aangekondigde rechtszaak tegen de nieuwe eigenaar ingetrokken. Dat zegt Martin Pikaart, bestuurder van de vakbond. De rechtszaak was aangespannen vanwege de zorgen van de vakbond en ondernemingsraad over de plannen van de nieuwe eigenaar Martijn Rozenboom.

Na de overname op van het failliete FNG NL, waar Miss Etam onder viel, verkocht hij de merken Caudia Sträter en Expresso op 20 september door. Die beslissingen werden genomen zonder inspraak van de OR, zegt vakbondsbestuurder Pikaart.

Volgens Rozenboom is deze beslissing genomen op het moment dat het personeel nog niet in dienst van hem was en er dus nog geen OR was om mee te overleggen. "Op dat moment viel het personeel nog onder de curator en vielen ze onder de loongarantieregeling van het UWV", aldus de zakenman.

Dat de rechtszaak van tafel is komt volgens Pikaart doordat Rozenboom nu de ondernemingsraad heeft erkend. Die erkenning geldt met terugwerkende kracht vanaf de datum van overname.

"Er is een convenant gesloten tussen Rozenboom en de OR, waardoor ze weer inspraak hebben wanneer merken worden doorverkocht en winkels worden gesloten", zegt hij. "Niemand zit te wachten op een rechtszaak in deze roerige tijden, uiteraard is de OR welkom om mee te praten over de toekomst van dit bedrijf', zegt Rozenboom.

Salaris

Eerder dreigden de werknemers met een faillissementsaanvraag nadat ruim 600 medewerkers geen salaris kregen uitbetaald. Rozenboom zei toen tegen RetailNews dat het personeel gewoon betaald zou worden.

"Vandaag of morgen krijgen ze een deel, de rest volgt eind van de maand", aldus de eigenaar. Pikaart zegt dat dat ook gebeurd is. "Ik heb geen klachten meer gehad van werknemers die geen loon hebben gekregen. Ook eind oktober zouden de lonen naar verwachting gewoon worden uitbetaald."

Grote uitdagingen

Toch maakt de vakbondsbestuurder zich wel zorgen over de toekomst van de winkelketen. Hij vindt dar er nog onduidelijkheden bestaan over de verkoop van de failliete boedel.

"Wij houden er rekening mee dat Rozenboom bezig is met een verdere doorverkoop van Miss Etam en Steps op korte termijn. Daarom nemen wij het zekere voor het onzekere met een snelle erkenning van de positie van de ondernemingsraad, in plaats van een gerechtelijke procedure met een mogelijk te late of negatieve uitkomst."

"Ik zie nog steeds potentie in dit bedrijf, wel denk ik dat we terug moeten naar de basis, je moet terugsnoeien. Miss Etam is een merk waarin ik geloof en waar ik ook toekomst in zie", vervolgt de nieuwe eigenaar, "maar we staan voor grote uitdagingen".

Vakbond AVV en de ondernemingsraad hebben de rechter-commissaris wel gevraagd om stukken over de verkoop openbaar te maken. Daaruit zou moeten blijken of de plannen van Rozenboom met de winkelketen wel serieus waren.

STER reclame