ANP

Minder taalaanbieders en speciale 'Welkomhuizen' voor statushouders. Zo geeft de gemeente Utrecht invulling aan de nieuwe Inburgeringswet die op 1 juli 2021 ingaat. Utrecht is daarmee een van de eerste gemeenten die een plan klaar hebben liggen.

Er komen in de stad waarschijnlijk vier Welkomhuizen, waar statushouders terechtkunnen voor hulp en vragen over onder meer inburgering en het zoeken van werk, scholing en taallessen.

Die huizen zijn niet alleen bedoeld voor statushouders, maar ook voor mensen van buitenlandse afkomst die al langer in de stad wonen en voor andere bewoners van de betreffende wijken. Utrecht heeft daar al succesvol ervaring mee opgedaan met het experiment Plan Einstein in Overvecht.

We kunnen nu in de Welkomhuizen mensen ontvangen, begeleiden en doorverwijzen naar de beste plek voor ondersteuning.

Wethouder Maarten van Ooijen

Wethouder Maarten van Ooijen is blij dat hij nu de mogelijkheid krijgt om een einde te maken aan, wat hij noemt, "de versnippering van de hulp aan statushouders". Volgens de wethouder heeft die versnippering juist de inburgering en integratie van nieuwkomers moeilijk gemaakt.

"We kunnen nu in de Welkomhuizen mensen ontvangen, begeleiden en doorverwijzen naar de beste plek voor ondersteuning", legt hij uit. De huizen, vergelijkbaar met buurtcentra, komen op plekken verspreid door de stad.

Nieuwkomers treffen daar ook mensen van speciale begeleidingsteams. Deze teams helpen statushouders met het vinden van hun weg in de Nederlandse samenleving. Van Ooijen verwacht dat dat met deze aanpak veel beter en sneller zal gaan. Mensen worden al vanuit het asielzoekerscentrum in Utrecht opgevangen en kunnen veel sneller dan nu aan hun inburgering gaan werken, denkt de wethouder.

Fraude

De gemeente gaat verder het aantal taalaanbieders drastisch terugdringen. Nu zijn er nog 21 taalscholen die taallessen aanbieden aan statushouders. Daar blijven er, als het aan de gemeente ligt, waarschijnlijk nog vijf van over.

Deze taalaanbieders moeten ook meer doen dan alleen streven naar het halen van een inburgeringsexamen. Zij moeten meer maatwerk gaan leveren door ook te kijken aan welke taallessen iemand het meest heeft.

Nieuwkomers moeten nog steeds zelf ervoor zorgen dat ze hun inburgeringsexamen halen. Dat is verplicht om Nederlander te kunnen worden. Dat is met de nieuwe inburgeringswet niet anders. Maar sinds die verplichting is het aantal taalbureaus enorm gegroeid. Daar zaten veel frauduleuze bedrijven bij, die geen goede lessen gaven of onterecht diploma's afgaven. De nieuwe wet moet gemeenten meer regie geven over de inburgering van nieuwkomers en dit soort uitwassen voorkomen.

STER reclame