Kinder-intensive care
NOS Nieuws

Kabinet staat levensbeëindiging ongeneeslijk zieke 1- tot 12-jarige kinderen toe

Ook bij zeer jonge doodzieke kinderen moet actieve levensbeëindiging mogelijk worden. Dat is de strekking van een brief van minister De Jonge aan de Tweede Kamer. Het gaat om kinderen tussen één en twaalf jaar. Nu is er alleen iets geregeld voor kinderen vanaf twaalf jaar en voor baby's tot één jaar.

Ruim een jaar geleden pleitten kinderartsen ervoor om ook voor de 'tussengroep' in zeer uitzonderlijke gevallen de mogelijkheden te verruimen en een meerderheid in de Tweede Kamer sloot zich daarbij aan. De Jonge zei toen dat het kabinet tijd nodig had voor een zorgvuldige reactie.

Kleine groep

De Jonge schrijft dat hij wil zorgen voor "meer juridische waarborgen voor artsen die op grond van hun professionele norm overgaan tot levensbeëindiging bij kinderen van 1 tot 12 jaar". De regeling is bedoeld voor een kleine groep ongeneeslijk zieke kinderen die uitzichtloos en ondraaglijk lijden en bij wie alle mogelijkheden van palliatieve zorg niet toereikend zijn om hun lijden te verlichten.

Het gaat om kinderen van wie verwacht wordt dat ze binnen afzienbare tijd zullen overlijden. Volgens De Jonge lijden kinderen in sommige gevallen onnodig lang, zonder dat er perspectief is op verbetering.

Minister De Jonge legt uit voor wie de regeling geldt:

'Het is een complex en verdrietig vraagstuk'

De minister benadrukt dat de wet niet wordt veranderd, maar dat er een "nadere uitwerking van een strafuitsluitingsgrond" voor artsen komt. Die uitwerking gebeurt samen met het Openbaar Ministerie en organisaties van artsen. De strafuitsluitingsgrond moet ertoe leiden dat de arts niet strafbaar is. Verder wil De Jonge een speciale beoordelingscommissie.

De minister spreekt van een "aangrijpend onderwerp". Hij vindt het "van grote waarde dat ongeneeslijk zieke kinderen de best mogelijke zorg ontvangen en dat onnodig lijden wordt voorkomen".

Coalitie

Het onderwerp ligt zeer gevoelig in de regeringscoalitie, maar uiteindelijk reageert geen van de regeringspartijen zeer negatief. VVD en D66 stemmen in met de stap van De Jonge. VVD-woordvoerster Tellegen noemt het belangrijk dat het kabinet dit nu gaat regelen: "Wanneer een jong kind zo ernstig lijdt en niet meer beter kan worden, is het enige wat je het kind en zijn of haar ouders gunt, een waardig sterven." Ook haar D66-collega Dijkstra spreekt van een goede stap om onnodig leed bij jonge kinderen te voorkomen. Ook voor ouders en kinderen is dat beter, voegt ze eraan toe.

CDA-Kamerlid Van der Molen wil vooral dat de zorg voor deze kinderen in hun laatste levensfase wordt verbeterd. Maar Van der Molen heeft er begrip voor dat het kabinet ook een regeling wil treffen om artsen te helpen in situaties waarin alle opties voor deze kinderen uitgeput zijn. "Omdat het hier gaat om wilsonbekwame personen zal het CDA zorgvuldig kijken naar de stappen van het kabinet", voegt hij eraan toe.

De ChristenUnie benadrukt dat de partij nooit voor kindereuthanasie zal zijn, maar wel altijd steun heeft gegeven aan palliatieve sedatie, het verlagen van het bewustzijn zodat iemand geen pijn meer voelt. "De vraag die nu voorligt, is waar de grens ligt tussen palliatieve sedatie en actieve levensbeëindiging en wat er gebeurt met kinderen voor wie sedatie geen oplossing is", zegt Kamerlid Dik-Faber. Ze wil ruimte geven aan de minister om met de beroepsgroep te praten. Als er een regeling komt, zal de partij dat op dat moment beoordelen.

Nieuwsuur sprak vorig jaar artsen en ouders die geconfronteerd werden met de situatie waarin een kind ernstig leed, maar waarin euthanasie niet is toegestaan:

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl