NOS NieuwsAangepast

Kinderen lezen steeds slechter, nieuwe oproep tot leesoffensief

Achttien organisaties uit de sectoren onderwijs, cultuur en jeugdgezondheid roepen op tot een leesoffensief. Ze maken zich zorgen over de dalende leesvaardigheid in Nederland en vinden dat de politiek nu actie moet ondernemen.

De organisaties willen dat het kabinet met een "actief en inclusief" leesbeleid komt. Vanmiddag presenteren ze hun manifest aan minister Van Engelshoven en minister Slob. Daarbij overhandigen ze ook twee symbolische 'noodklokken', om aan te geven hoe slecht het gesteld is met het leesniveau van kinderen en volwassenen.

Schoolbibliotheek

Op dit moment lezen zo'n 2,5 miljoen mensen in Nederland niet goed genoeg om bijvoorbeeld de bijsluiter van een medicijn goed te begrijpen. Uit internationaal onderzoek bleek al dat Nederlandse kinderen minder leesvaardig zijn en ook minder plezier hebben in het lezen.

De organisaties willen daarom dat elke leerling de school verlaat met voldoende leesniveau. Daarbij zou de focus moeten liggen op groepen die het meest achterblijven: jongens, leerlingen in het vmbo en mbo en jongeren met een migratieachtergrond.

Scholen moeten voor een breed aanbod van boeken zorgen, door middel van het inrichten van een schoolbibliotheek. Het belang van lezen zou daarnaast nog hoger op de agenda van de pabo's moeten komen.

Ook wordt in het manifest gesteld dat er meer aandacht moet komen voor laaggeletterde ouderen. Die moeten meer taallessen krijgen.

Niet de eerste keer

Er is al herhaaldelijk alarm geslagen over de dalende leesvaardigheid in Nederland. Zo kwam het ministerie in december vorig jaar, na een kritisch rapport van de Onderwijsraad en de Raad voor Cultuur, ook al met een leesoffensief. Scholen krijgen voortaan ondersteuning om het leesonderwijs te verbeteren. Ook riep het ministerie ouders op om hun kinderen meer te gaan voorlezen.

De organisaties die nu een nieuwe oproep doen, zeggen dat er op dit moment een centrale aansturing mist. "Er zijn talloze initiatieven, duizend goede bedoelingen, een lappendeken van maatregelen, acties, websites, een veelheid aan betrokken en toegewijde vrijwilligers, er zijn ouders, oma's en opa's, leesambassadeurs en leesconsulenten. Het is helaas nog niet genoeg. Wat ontbreekt is een gevoel van urgentie en noodzaak om met elkaar echt hoge ambities te stellen."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl