NOS Nieuws

Leesvaardigheid en leesplezier Nederlandse scholieren afgenomen

De leesvaardigheid en het leesplezier van 15-jarige scholieren is de afgelopen jaren achteruit gegaan. Dat blijkt uit internationaal onderzoek (PISA) onder bijna 5000 Nederlandse leerlingen. Scholieren hadden in 2018 meer moeite met tekstbegrip dan in 2015. Ook in vergelijking met leeftijdsgenoten uit 23 andere deelnemende landen.

De achteruitgang van de leesvaardigheid houdt verband met de daling van het leesplezier. Die is al negen jaar aan de gang. Bijna de helft van de 15-jarigen vindt lezen tijdverspilling, 60 procent leest alleen als het moet of om informatie op te zoeken.

In Nederland is bij een kwart van de leerlingen de leesvaardigheid onvoldoende om goed mee te kunnen doen in de samenleving. Op het onderdeel informatie zoeken doen de Nederlandse 15-jarigen het beter dan die uit andere deelnemende landen.

In alle voorgaande metingen zaten de Nederlandse scholieren boven het gemiddelde van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Tussen 2015 en 2018 is de leesvaardigheid tot op dit gemiddelde gedaald.

Leesoffensief

De onderwijsministers Van Engelshoven en Slob willen de trend keren door lezen en voorlezen te stimuleren. Scholen krijgen binnenkort informatie over hoe het leesonderwijs verbeterd kan worden.

Verder willen de ministers extra aandacht voor groepen die achterlopen, zoals vmbo'ers, jongens en leerlingen die met meerdere talen opgroeien. Ook roepen de ministers ouders en grootouders ertoe op hun kinderen of kleinkinderen regelmatig voor te lezen.

Uit het OESO-onderzoek blijkt verder dat Nederlandse scholieren in exacte vakken beter presteren dan hun buitenlandse leeftijdsgenoten. Bij wiskunde haalden leerlingen van zes landen een betere score, bij natuurwetenschappen eindigden de Nederlandse scholieren op de twaalfde plaats. Het niveau van de Nederlandse leerlingen ging tussen 2015 en 2018 niet achteruit.

Positief is ook dat Nederlandse 15-jarigen hun eigen leven gemiddeld een 7,5 geven. Dat is een half punt hoger dan het OESO-gemiddelde voor 15-jarigen.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl