ANP
NOS NieuwsAangepast

Onderwijs blijft in top OESO-lijst, maar kabinet is bezorgd

Leerlingen op het vmbo presteren minder goed in natuurwetenschappen dan in 2012. Dat is een van de conclusies uit het driejaarlijks internationaal onderzoek naar de prestaties van leerlingen in het voortgezet onderwijs. Aan het onderzoek namen 71 landen deel.

Bij wiskunde zijn de prestaties minder geworden op vwo, havo en vmbo. Die ontwikkeling is al sinds 2003 zichtbaar. De niveaudaling op het gebied van wiskunde doet zich overigens voor in het merendeel van de deelnemende landen.

Teleurgesteld

Staatssecretaris Dekker is teleurgesteld dat Nederlandse leerlingen in het voortgezet onderwijs het in vergelijking tot andere landen minder goed zijn gaan doen. "Ook al gaat het om een lichte daling, we kunnen en mogen hier geen genoegen mee nemen", zegt hij in reactie op het onderzoek van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling.

De OESO vergelijkt in het zogeheten PISA-onderzoek hoe leerlingen in het voortgezet onderwijs in landen presteren. Nederland komt altijd goed uit die vergelijking, en dat is op bepaalde onderdelen nog steeds zo, benadrukt Dekker. Nederland presteert nog steeds bovengemiddeld in lezen (plek 6 op de lijst), wiskunde (plaats 7) en natuurwetenschappen (plaats 5).

Maar er zijn ook onderdelen waarin Nederland is gezakt in de rangorde. "Vooral de neerwaartse trend die zich aftekent bij wiskunde op havo en vwo baart zorgen", zegt de staatssecretaris. "Het gaat hier immers om basisvaardigheden, die iedere jongere nodig heeft. Een welvarend land als Nederland moet beter kunnen."

Staatssecretaris Dekker laat onderzoeken hoe het kan dat Nederland het op bepaalde vlakken slechter doet dan voorheen. Hij wijst erop dat er soms al maatregelen zijn genomen om het onderwijs te verbeteren. Zo zijn er referentieniveaus ingevoerd bij taal en rekenen en zijn de inhoud en examens van de bètavakken vernieuwd. Maar het effect is vaak "pas na geruime tijd zichtbaar" in metingen.

Verder wil Dekker dat Nederland gaat leren van de onderwijsaanpak in Azië. Aan het driejaarlijkse PISA-onderzoek nemen steeds meer Aziatische steden en landen mee. "Die gaan ons links en rechts voorbij. Het is mij te makkelijk om te zeggen: hun aanpak past niet bij ons."

De Algemene Onderwijsbond legt een direct verband tussen de dalende prestaties en het feit dat onbevoegde docenten soms voor de klas staan.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl