NOS Nieuws

Politie wil 600 miljoen extra, vooral voor meer 'blauw op digitale snelweg'

Als er de komende jaren niet extra wordt geïnvesteerd in het politiekorps, dreigen burgers het vertrouwen in de politie kwijt te raken. Daarvoor waarschuwen het Openbaar Ministerie, de regioburgemeesters en het ministerie van Justitie en Veiligheid in een oproep aan de politiek.

Ze willen dat een volgend kabinet investeert in meer blauw op straat, en vooral ook online "op de digitale snelweg". Voor de versterking van de politie is volgens hen 600 miljoen euro extra nodig.

Met het geld willen het OM en de regioburgemeesters duizend extra agenten voor algemeen politiewerk opleiden. Daarnaast moeten er nog eens 580 specialisten worden aangenomen, om de politie op ICT- en innovatievlak te ondersteunen. De hoogste baas van het OM, Gerrit van der Burg, zegt in het NOS Radio 1 Journaal dat de politie snel moet moderniseren, wil het bijvoorbeeld internetfraude en ingewikkelde opsporingszaken in de toekomst kunnen blijven oplossen.

Opsporing digitale babbeltruck ingewikkelder

Omdat oplichting en fraude steeds meer online gebeurt, is het van belang dat elke agent die bij de politie aan de slag gaat, vanaf nu digitaal vaardig is. Het opdoen van die kennis kost tijd en geld, maar is hard nodig, volgens Van den Burg.

"We kenden natuurlijk de babbeltruc aan de deur bij mensen, maar het wordt steeds meer de babbeltruc via platforms als WhatsApp of Marktplaats. En die opsporing is een stuk ingewikkelder dan het opsporen van een oplichter aan de deur."

Burger meldt witwassen bij wijkagent

Om die opsporing te kunnen doen, heeft de politie voldoende ervaren (wijk-)agenten nodig. Veel van hen worden nu ingezet om de extra coronaregels te handhaven en dat gaat ten koste van hoe bereikbaar ze voor mensen zijn, constateert Van den Burg.

"Deze politiemensen zijn voor burgers het eerste aanspreekpunt bij verdachte situaties. Als ze bijvoorbeeld in de buurt een kapper hebben die wel open is, maar waar nooit iemand komt, kan dat duiden op witwassen en een wijkagent kan met zo'n melding meteen aan de slag. Als hij daar niet loopt of niet bereikbaar is, dan zal de burger het ook niet zeggen." Dat doet wat met het vertrouwen in de politie. De komende jaren wil de politie daarom inzetten op ruimere bezetting in de basisteam.

Berechten van verdachten

In 2017 trok de politie overigens ook al aan de bel en pleitte er toen voor om 5000 extra agenten erbij te krijgen. Met de 1100 die er sindsdien bij zijn gekomen, is het capaciteitsprobleem niet opgelost. Tegelijkertijd gaat een kwart van het huidige korps de komende jaren met pensioen.

Behalve het versterken van het politiekorps, roepen het Openbaar Ministerie, burgemeesters en het ministerie van Justitie en Veiligheid een volgend kabinet ook op om meer te investeren op het gebied van preventie, door geld te steken in voorzieningen voor jeugd, zorg, reclassering en justitie.

Niet alleen de politie kampt met capaciteitsproblemen, zegt Van den Burg. In het strafrecht lopen zaken vertraging op door het gebrek aan personeel. "Als de politie meer zaken aanpakt en bij het OM gaat neerleggen, zal er wel moeten worden gezorgd dat die rechtszaken zo snel mogelijk voor de rechter komen, anders gaat dit opnieuw ten koste van het vertrouwen van de burger in rechtstaat."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl