NOS Nieuws

Ziekenhuizen bereiden zich voor op deels uitstellen reguliere zorg

  • Hugo van der Parre

    Research-redacteur

  • Hugo van der Parre

    Research-redacteur

De ziekenhuizen bereiden zich voor op het opschorten van een deel van de reguliere zorg, daartoe gedwongen door de toestroom van covid-19-patiënten. Op dit moment wordt er slechts incidenteel zorg uitgesteld, maar de ziekenhuizen houden er rekening mee dat dit binnenkort wel nodig zal zijn. Dat blijkt uit een rondgang van NOS Nieuws langs een dertigtal ziekenhuizen.

Ruim de helft van de ondervraagde ziekenhuizen heeft alweer een zogenoemde cohortafdeling voor covidpatiënten geopend. En twee derde heeft voorbereidingen getroffen om ook buiten de muren van de intensivecareafdeling IC-zorg te kunnen bieden.

Maximale capaciteit

Ernst Kuipers van het Landelijk Centrum voor Patiënten Spreiding zegt dat we met de huidige aantallen covidpatiënten dat moment naderen: "We hebben landelijk nu zo'n 600 covidpatiënten in het ziekenhuis, buiten de IC's. Dat is ongeveer de capaciteit die we aankunnen náást de volledige reguliere capaciteit. Binnen afzienbare tijd komen ziekenhuizen voor de keuze te staan welke reguliere zorg ze uitstellen. Zelfs als je iedereen optimaal over het land verspreidt, zitten we daar vlak tegenaan. Sommige individuele ziekenhuizen zitten er op onderdelen ook al overheen."

Momentopname

In hun voorbereidingen zijn ziekenhuizen vooral bezig met het overplaatsen van personeel naar de cohortafdelingen en de IC's. De toegang van niet-coronapatiënten tot de poliklinieken wordt (nog) niet beperkt, afspraken voor operaties en behandelingen worden op dit moment nog nagenoeg volledig nagekomen.

Ziekenhuizen geven aan dat hun verwachting een momentopname is: als het aantal besmettingen fors blijft oplopen kan het leiden tot meer afschaling. Het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda geeft bijvoorbeeld aan zo nodig twee van de acht operatiekamers te zullen sluiten, vooral omdat daarmee meer IC-capaciteit overblijft voor covidpatiënten.

Planbare zorg

Kuipers verwacht dat ziekenhuizen als eerste overgaan tot uitstel van planbare zorg die niet leidt tot nadelige gezondheidseffecten, zoals staaroperaties of bepaalde orthopedische ingrepen als een nieuwe heup of knie. Hij zegt: "Het probleem is fors, helemaal als het aantal covidpatiënten blijft stijgen. Dat betekent onherroepelijk dat ziekenhuizen in het hele land zich genoodzaakt zullen voelen om bepaalde reguliere zorg af te schalen. Dat is erg, ook omdat we naar verwachting hier nog wel de hele winter mee geconfronteerd zullen worden."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl