NOS Nieuws

'Werk is veranderd door corona, maar niet ten nadele van gezondheid'

Van zes op de tien werknemers is het werk door corona veranderd, maar dat heeft niet geleid tot een verstoring van de balans tussen werk en privé. Ook is het aantal werknemers met een burn-out op hetzelfde niveau gebleven als voor de crisis.

Onderzoeksbureau TNO concludeert dit op basis van de eerste bevindingen van een onderzoek onder ruim 10.000 werknemers. "Dit onderzoek laat niet alleen positieve kanten aan het thuiswerken zien, maar vooral ook hoe veerkrachtig mensen zijn", zegt TNO-onderzoeker Wendela Hooftman.

Verschillen

Na de eerste drie coronamaanden hebben in juni ruim 10.000 mensen in loondienst een uitgebreide enquête ingevuld. Daaruit blijkt dat er grote verschillen zijn in welke sectoren er wordt thuisgewerkt. Van de ondervraagden werkte 44 procent thuis. Twee derde van hen werkte volledig vanuit huis, een derde werkte deels op locatie en deels thuis.

Vooral hoogopgeleide werknemers tussen de 25 en 54 jaar werkten thuis. "De beroepen van deze groep lenen zich daar beter voor, zij werkten voor corona ook al soms thuis", zegt Hooftman. Praktisch opgeleide mensen, die veelal in de horeca, zorg en bouw werken, hadden die mogelijkheid veel minder.

Verder is een derde van de thuiswerkers meer gaan werken dan voor de crisis. Bij de werknemers die niet vanuit huis werken geeft een kwart aan dat er meer uren worden gedraaid.

Wel wordt er minder overgewerkt: ruim 61 procent van de werknemers werkt in de coronatijd wel eens over. Voor de crisis werkte nog 75 procent van de werknemers wel eens langer door.

Hooftman: "Minder mensen werken over, maar de mensen die dat doen werken meer uren over. Zo had iemand op de financiële afdeling bij een luchtvaartmaatschappij het de afgelopen tijd heel erg druk met de afhandeling van de vouchers, maar een stewardess dan weer niet." De werknemers die voor corona overwerkten deden dat voorheen gemiddeld 4 uur per week. Medio 2020 was dit gestegen naar 11 uur per week.

Burn-out

Ook is er een verschuiving gekomen in hoe het thuiswerken wordt ervaren. In de eerste weken van de crisis stelden de onderzoekers dagelijks vragen over het thuiswerken aan een groep van 500 werkenden. Hooftman: "In het begin voelden mensen zich minder productief, maar achteraf was dat een soort opstartfase waar men moest wennen en ook nog thuis een goede werkplek moesten creëren. Later zeiden dezelfde mensen dat ze productiever thuis werkten dan op kantoor. Maar er zijn ook nog valkuilen: maar één op vier thuiswerkers neemt een kleine pauze tussendoor, dat is natuurlijk niet goed."

Het aantal burn-out klachten blijft met 17 procent onverminderd hoog, maar is tijdens de coronamaanden niet toegenomen. Wel heeft er een verschuiving plaatsgevonden. Hooftman: "Bij de mensen die op locatie werken, heeft de zorg het onderwijs voorbijgestreefd als het gaat om burn-out klachten. Bij thuiswerken scoort het onderwijs het hoogst en ook voor corona scoorden docenten al heel hoog qua overspannenheid. Wat opvalt zijn de ict'ers. Sinds corona zijn de burn-out klachten onder deze groep toegenomen."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl