NOS Nieuws

Wetenschappers: uitstoot broeikasgassen bijna terug op niveau van voor corona

De uitstoot van broeikasgassen is bijna terug op het niveau van voor de coronacrisis. De gemeten concentraties hebben een recordhoogte bereikt en de periode 2016-2020 wordt de warmste ooit, zeggen internationale klimaatwetenschappers in een vandaag gepresenteerd rapport.

Ze hebben zich verenigd in United in Science 2020. De wetenschappers zeggen dat gestelde klimaatdoelen over de opwarming van de aarde op deze manier bijna niet meer realistisch zijn. Alleen een brede, internationale samenwerking kan ervoor zorgen dat de afspraken in het Akkoord van Parijs nagekomen kunnen worden.

Tijdens de eerste maanden van de coronacrisis daalde de CO2-uitstoot flink, maar in de hele wereld komt de economie weer op gang en dat veroorzaakt meer uitstoot door fabrieken en auto's. De goede cijfers van een paar maanden geleden worden tenietgedaan door het opstarten van de industrie.

Meer droogte, smeltende ijskappen

De gevolgen van de klimaatverandering worden steeds duidelijker, zeggen de wetenschappers. Er zijn meer hittegolven, bosbranden, het is droger en ijskappen smelten.

"Dit is een zwaar jaar geweest voor de mens en de planeet. De coronacrisis heeft wereldwijd levens ontwricht en tegelijkertijd zijn de opwarming van de aarde en de klimaatverandering onverminderd doorgegaan", schrijft VN-secretaris-generaal Guterres in het voorwoord van het rapport.

Het is de tweede keer dat de wetenschappers van United in Science 2020 met een rapport over de klimaatverandering komen. De groep wordt aangestuurd door de WMO, de World Meteorological Organization.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl