In Amsterdam stortte vorige week een kademuur in vanwege bodemverzakking
NOS Nieuws

Huizen en bruggen verzakken op meer plekken en sneller

De bodem verzakt sneller en in grotere delen van Nederland dan gedacht. Ook zandgronden worden bijvoorbeeld getroffen door verzakking als gevolg van het dalende grondwaterpeil.

Dat is te zien op bodemdalingskaart.nl, waar dankzij satellietmetingen de verzakking op de millimeter nauwkeurig wordt getoond. Op de vernieuwde kaart is volgens de TU Delft ook te zien dat de impact op wegen, bruggen en spoorlijnen groter is dan eerder werd aangenomen.

"Veel grote infrastructuur zien we op allerlei plekken verzakken", zegt de Delftse hoogleraar Ramon Hanssen. Vooral oudere constructies kunnen hierdoor in gevaar komen. "We moeten beginnen waar dat het hardste nodig is en daarvoor zijn deze metingen heel belangrijk", zegt Hanssen.

De kleur rood betekent een verzakking van 5 millimeter per jaar

Vorige week kreeg het kabinet al het advies meer te doen tegen bodemdaling in veenweidegebieden. Maar nu blijkt dat ook huisbezitters in zandgebieden in het noorden, oosten, maar ook in delen van Brabant worden getroffen.

Twee jaar geleden waren er in 60 gemeenten meldingen van funderingsproblemen, dat getal is nu opgelopen tot 180. Dat bevestigt het Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek KCAF na berichtgeving in de Volkskrant.

'Bij miljoen huizen dreigt verzakking'

Verzakking was voorheen vooral een zorg voor de bewoners van huizen met een fundering van houten palen. "Maar ook huizen met een fundering van staal of beton krijgen tegenwoordig problemen", zegt directeur Dick de Jong. De KCAF schat dat een miljoen huizen dreigen te verzakken. Het kost zo'n 70.000 à 80.000 euro om een huis opnieuw te funderen.

De nieuwe bodemdalingskaart is voor iedereen toegankelijk. Hanssen hoopt dat zoveel mogelijk mensen, bedrijven en instanties de situatie bij hen in de buurt onder de loep nemen. Maar hij benadrukt wel dat de interpretatie van de gegevens lastig kan zijn. "Het is dus verstandig om een expert mee te laten kijken als je wil weten wat voor gevolg het voor je huis kan hebben."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl