Het Groene Hart bij Kockengen
NOS Nieuws

Advies: kabinet moet bodemdaling veenweidegebieden aanpakken

Het kabinet moet meer doen om bodemdaling in veenweidegebieden tegen te gaan. Dat staat in een advies van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (RLI).

De bodem in Nederland zakt op veel plekken, maar vooral in veenweidegebieden, waaruit grote delen van het land bestaan. Dat komt vooral door de intensivering van de landbouw: boeren verlagen het grondwaterpeil om 'vernatting' van hun grond te voorkomen.

CO2

De bodemdaling heeft echter nadelige effecten op de kwaliteit van de natuur en het water, stelt de RLI. Ook stoot drooggelegd veen relatief veel CO2 uit en kost de schade door de bodemverzakkingen handenvol geld.

Volgens de raad is een omslag nodig in het waterbeheer van veenweidegebieden en moet de Rijksoverheid zich daar actief mee bemoeien. Er wordt bijvoorbeeld voor gepleit om een wettelijk maximum in te stellen voor bodemdaling.

Compensatie voor boeren

Ook stelt de RLI voor dat de provincies 'zoneringskaarten' maken waarop voor elk gebied staat hoe ver het waterpeil er moet worden verhoogd. Daarvoor zouden er regionale 'uitvoeringstafels' moeten komen, waarbij ook de waterschappen zijn betrokken.

De raad waarschuwt wel dat de beoogde stijging van het grondwaterpeil ingrijpende gevolgen zal hebben voor boeren. Door de vernatting van hun grond zullen ze hun bedrijfsvoering moeten aanpassen, bijvoorbeeld door minder vee te houden. De raad vindt dat de overheid boeren daarvoor financieel moet compenseren.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl