Advocaten Nico Meijering en Christian Flokstra ANP

De Amsterdamse deken, toezichthouder op de advocatuur, gaat onderzoek doen naar het handelen van drie advocaten. Twee van hen treden op in de zaak van de criminele organisatie van Ridouan Taghi. De deken begint het onderzoek op verzoek van het Openbaar Ministerie.

De advocaten Nico Meijering, Christian Flokstra en Leon van Kleef worden door het OM ervan beschuldigd dat ze informatie hebben doorgespeeld aan handlangers van Taghi. Ze zouden dat hebben gedaan terwijl hun cliënten nog onder beperkende maatregelen vastzaten en ze dus niet over de zaak mochten communiceren. De drie advocaten werken voor hetzelfde kantoor, Ficq & Partners.

Meijering zegt dat hij en zijn kantoorgenoten "zeer verheugd zijn" met het onderzoek. Vanwege de geheimhoudingsplicht kunnen de advocaten niet in een openbare zitting reageren op de beschuldigingen. Bij de deken geldt die geheimhoudingsplicht niet en kunnen ze wel openheid van zaken geven. "Wij hebben de deken zelf ook om dit onderzoek gevraagd om ons van elke blaam te zuiveren."

Ook advocaat Yassine Bouchikhi wordt in de stukken van het OM genoemd, maar zijn kantoor valt onder de deken in Midden-Nederland. Of er ook een onderzoek wordt gestart naar zijn handelen is niet bekend.

Advocaat Yassine Bouchikhi ANP

Zo'n twee weken geleden kwamen de beschuldigingen in het nieuws, toen meerdere kranten schreven over het nieuwe proces-verbaal in het Marengo-proces. In die strafzaak staat de crimineel Taghi met zestien andere verdachten terecht voor verschillende moorden en pogingen tot moord. Het OM verwijst in het stuk naar gekraakte versleutelde berichten en verklaringen van kroongetuige Nabil B..

Eerder onthulde het AD dat justitie ook advocaat Khalid Kasem ervan verdenkt dat hij informatie heeft doorgespeeld over een politie-inval in juli 2015 in Nieuwegein. Daarbij werd in opslagboxen een enorme hoeveelheid wapens gevonden. Een aantal handlangers van Taghi werd daarbij aangehouden.

Een contact van Taghi zou bij Kasem zijn langsgegaan om te achterhalen hoe de politie deze wapens op het spoor was gekomen. De advocaat ontkent dat hij die informatie aan hem heeft gegeven. De Amsterdamse deken startte al eerder een onderzoek naar het handelen van Kasem. Dat onderzoek loopt nog.

Advocaten wissel

Omdat de piketadvocaten van andere verdachten in de zaak zouden weigeren informatie door te spelen, zouden ze door handlangers van Taghi zijn vervangen, onder andere door advocaat Flokstra. Uit de berichten waar het OM naar verwijst, zou blijken dat handlangers van Taghi bij deze advocaten informatie hebben ingewonnen uit de dossiers van de verdachten die op dat moment nog in beperkingen zaten.

Het zou onder andere gaan om informatie over waar hun cliënten van verdacht werden, of er nog personen werden gezocht en wat voor bewijzen er waren. Ook zouden ze in de gaten houden of de naam van Taghi in het onderzoek zou opduiken.

Raad van Discipline

De advocaten worden daarmee beschuldigd van het schenden van de beperkende maatregelen. Als een verdachte in beperkingen zit mag noch de verdachte, noch de advocaat met derden spreken over de zaak omdat dat het onderzoek zou kunnen schaden.

De Amsterdamse Deken zal onderzoeken of de advocaten de voor hen geldende gedragsregels hebben overtreden of op een andere manier verwijtbaar hebben gehandeld. Het onderzoek zal zo'n acht weken duren.

Mocht uit het onderzoek van de toezichthouder blijken dat er niet volgens de regels is gehandeld, dan moeten de advocaten voor de Raad van Discipline verschijnen. Die beslist of een advocaat daadwerkelijk iets te verwijten valt. In dat geval kan de advocaat een waarschuwing krijgen, worden berispt of beboet. In uitzonderlijke gevallen kunnen advocaten worden geschorst.

STER reclame