Een monteur plaatst een warmtepomp in een woning uit de jaren 60
NOS NieuwsAangepast

Planbureau: investeren in duurzamere eigen woning veelal niet rendabel

Over dertig jaar moeten we allemaal van het gas af zijn. Maar voor huiseigenaren is het momenteel nauwelijks haalbaar om de investering naar een duurzaam huishouden terug te verdienen, stelt het Planbureau voor de Leefomgeving. Dat is een tegenvaller voor het kabinet, omdat is beloofd dat de woonlasten van mensen gelijk zouden blijven na de investeringen.

Het kabinet wil dat alle woningen in 2050 van het gas af en energieneutraal zijn. Dat betekent dat er per jaar zo'n 200.000 woningen verduurzaamd moeten worden. Het is de bedoeling dat daardoor de woonlasten niet omhooggaan. Tot nu toe is er nog nauwelijks iets gebeurd, constateert het PBL.

Meest optimistische scenario's

Alleen bij een kleine groep grootgebruikers rendeert de investering in de meest optimistische scenario's op korte termijn. Voornamelijk voor gezinnen met opgroeiende kinderen is het rendabel om te verduurzamen, volgens onderzoeker Frans Schilder van het PBL. Zij hebben een hoge energierekening.

De enige investering die volgens Schilder overduidelijk rendeert, zijn zonnepanelen. "Dat is een no-brainer. Ook zonder subsidie zijn zonnepanelen een gunstige investering." De huidige subsidieregelingen zijn niet genoeg om overige verduurzamende maatregelen op de lange termijn financieel aantrekkelijk te maken, zegt het PBL.

Verduurzaming kan financieel rendabeler worden als de huidige salderingsregeling voor zonnepanelen niet wordt afgeschaft, zegt het PBL. Huishoudens kunnen nu nog geld verdienen met de overtollige energie die hun zonnepanelen opleveren. Die terugverdienmogelijkheid wordt in de toekomst veel minder. In de berekeningen voor energieneutrale woningen gaat het PBL uit van 26 zonnepanelen op een dak.

Het kabinet is van plan om in 2022 een gebouwgebonden financiering mogelijk te maken, een lening voor verduurzamingsmaatregelen. Er is gerekend met de huidige lage rente van 2 procent, maar die wordt waarschijnlijk hoger omdat het een lening is zonder onderpand. Het PBL denkt dat mensen meer baat hebben bij een hypothecaire lening, waarvan de rente wel aftrekbaar is. Ook dat drukt de kosten.

Na tientallen jaren terugverdiend

Een gemiddeld huishouden met energielabel D moet zo'n 35.000 euro investeren om de woning energieneutraal te maken. Daarmee wordt 50 euro per maand bespaard op energielasten. Dat betekent dus dat de investering pas na tientallen jaren is terugverdiend.

Voor eenpersoonshuishoudens is de investering nog veel minder aantrekkelijk. Zij zijn min of meer hetzelfde kwijt aan het duurzamer maken van hun huis als een gezin met tweeverdieners, maar ze hebben maar één inkomen om de investering te bekostigen.

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat de gebouwde omgeving - dat zijn zowel woningen als andere gebouwen - in 2030 3,4 miljoen ton CO2 minder mag uitstoten. Dat is 7 procent van de totale vermindering van CO2-uitstoot die in dat jaar behaald moet zijn.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl