NOS NieuwsAangepast

Veevoermaatregel gaat van tafel, levert te weinig stikstofreductie op

De veevoermaatregel gaat van tafel, bevestigen Haagse bronnen aan de NOS, omdat die te weinig stikstofreductie oplevert. Minister Schouten maakt het besluit naar verwachting later vandaag officieel bekend. Tegen de maatregel was veel verzet van boeren.

Het was de bedoeling dat de boeren hun koeien vanaf september minder eiwitrijk voer zouden geven, omdat dit leidt tot minder stikstofuitstoot. Zij zeiden dat dit slecht is voor de gezondheid van de dieren.

De minister heeft de Wageningen Universiteit gevraagd de maatregel nog eens door te rekenen. Uit die doorrekening blijkt dat de opbrengst minimaal is.

Voor de camera wil ze nog niet reageren: "Ik ga vanmiddag de Kamer informeren. Dan hoort u meer."

Minister Schouten over schrappen veevoermaatregel

Schouten moet nu op zoek naar een alternatief. De veevoermaatregel was een van de manieren om stikstofruimte te creëren voor de bouw van 75.000 woningen in 2020.

Slingers bij LTO, opluchting bij Agractie

"We staan klaar om de slingers op te hangen", zegt Wil Meulenbroeks van LTO Nederland. "We hebben heel hard gewerkt om deze maatregel van tafel te krijgen, dat lijkt resultaat te hebben. Boeren hoeven straks niet te kiezen tussen de gezondheid van hun dieren of het naleven van regelgeving."

"Dit zal voor enorm veel veehouders een opluchting zijn", zegt Bart Kemp van de boerenorganisatie Agractie. "We zijn blij dat het kabinet inziet dat stikstofreductie niet op deze manier behaald mag worden, met risico's voor de diergezondheid, vanachter de tekentafel."

Agractie stelt als voorwaarde voor eventuele nieuwe beperkende maatregelen in de landbouw dat ze "nooit" tot een inkomensverslechtering van de boeren mogen leiden of risico's voor het dierenwelzijn mogen opleveren.

Melkveehouders: blijdschap overheerst

"Opgelucht en blij", reageert Jeroen van Maanen van de Nederlandse Melkveehouders Vakbond. Hij wijst erop dat er voor morgen een kort geding op de rol stond om de stikstofmaatregel van tafel te krijgen. "In het zicht van de finish gaat de maatregel van tafel. Maar blijdschap moet de boventoon voeren", zegt hij.

Nieuwsuur zocht eerder deze week uit wat de maatregel betekent voor de boer en de koe:

In de Tweede Kamer wordt verschillend gereageerd. GroenLinks-Kamerlid Bromet vraagt zich af: "Wat nu?" Volgens haar is een krimp van de veestapel nu onontkoombaar.

Het Kamerlid Wassenberg (Partij voor de Dieren) is het daarmee eens. Hij zegt dat al lang duidelijk was dat een krimp van het aantal dieren de enige echte oplossing is. "Het kabinet doet alles om een echt besluit uit te stellen. Ze klooien maar wat aan."

Kamerlid Bisschop van de SGP vindt het goed dat de maatregel van tafel gaat, omdat die volgens hem slecht is voor vee en veehouders. "Het kabinet zou veel onrust en gedoe hebben kunnen voorkomen als er eerder naar die argumenten geluisterd was. Bezint eer ge begint."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl