Minister Slob van Onderwijs
NOS NieuwsAangepast

Slob tegen scholen: algemene regels ventilatie voldoen, geen extra stappen nodig

Scholen moeten zich bij de ventilatie in schoolgebouwen houden aan de nu al geldende eisen uit het Bouwbesluit; er is geen reden om daar vanwege corona nu van af te wijken. Als het systeem daaraan niet voldoet, kan de school contact opnemen met de plaatselijke GGD, die adviseert over passende maatregelen. Dat staat in een brief van minister Slob aan onderwijskoepels en de Tweede Kamer.

Volgende week gaan de eerste leerlingen weer naar school na de vakantie en in onderwijskringen is ongerustheid over de rol van ventilatie bij de verspreiding van het coronavirus.

Volgens Slob zijn de meeste scholen zelf al nagegaan hoe het met de ventilatie is gesteld. Hij roept scholen die dit nog niet hebben gedaan op om dit uit te zoeken.

Dezelfde eisen blijven gelden

De minister benadrukt dat hij de adviezen van het RIVM volgt. Daaruit blijkt dat besmetting met het virus vooral gebeurt door overdracht via druppels, en direct en indirect contact. Er is volgens het RIVM geen reden voor scholen om wat ventilatie betreft buiten de gangbare eisen nog andere stappen te nemen.

Wel zijn er een paar aanvullende adviezen. Scholen moeten regelmatig ramen en deuren voor 10 tot 15 minuten openzetten. Ook moeten scholen sterke luchtstromen via ventilatoren en mobiele airco's in lokalen en kantines voorkomen.

"Te vrijblijvend"

Onderwijsbond AOb noemt de maatregelen van de minister te vrijblijvend. "Op elke school zou een specialist de ventilatie moeten checken, scholen zelf kunnen dit vaak niet goed beoordelen." Ook vinden ze dat scholen zich verplicht bij de GGD moeten melden als de ventilatie niet op orde is.

CNV Onderwijs vindt dat in de brief niet voldoende aandacht is voor de zorgen die leven bij docenten. "Scholen moeten hierover het gesprek met hen aangaan." Ook blijft volgens hen in de brief nog steeds onduidelijk welke rol gebrekkige ventilatie speelt bij de verspreiding van het virus.

Kwetsbaarheid

De VO-Raad, de koepel van middelbare scholen, vindt het goed dat nu op hoofdlijnen duidelijk is waar scholen aan moeten voldoen. De koepel wijst wel op een kwetsbaarheid: "Als uit de inventarisatie blijkt dat bij enkele scholen het ventilatiesysteem niet op orde is, lossen we dat wel op samen met de plaatselijke GGD'en. Maar als blijkt dat heel veel scholen hiermee kampen, moeten we met spoed met elkaar om tafel", zegt voorzitter Paul Rosenmöller.

Vorige week riep de VO-Raad nog op tot een nieuw OMT-advies over ventilatie. "We denken dat dat nu niet meer nodig is. Iedereen weet nu op hoofdlijnen waar scholen aan moeten voldoen. Nu is het aan hen om uit te zoeken of de huidige systemen voldoen".

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl