De rijksrecherche onderzoekt ruim duizend dossiers van de politie in de Limburgse plaats Horst op strafbare feiten van agenten. Het gaat bijvoorbeeld om valsheid in geschrifte. Dat bevestigt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie na berichtgeving van De Limburger. Bij drie dossiers zijn er tot nu toe verdenkingen van strafbare feiten.

De dossiers hebben te maken met een groep van negen medewerkers van het basisteam Horst/Peel en Maas, die dit jaar op non-actief zijn gesteld. Uit onderzoek was gebleken dat ze zich schuldig hebben gemaakt aan ernstig plichtverzuim, zoals pesterijen, ondermijnend gedrag, intimidatie, schending van het ambtsgeheim en misbruik van bevoegdheden.

Vorige maand kregen vijf van de agenten ontslag aangezegd. De vier overige agenten kregen straffen wegens misdragingen en tegen twee anderen loopt nog een disciplinair onderzoek.

Onterechte veroordelingen

De rijksrecherche bekijkt nu alle dossiers waar de negen agenten tussen 2015 en 2019 bij betrokken waren. Als blijkt dat er sprake was van strafbare feiten, kan een dossier onbruikbaar worden in lopende rechtszaken, of kan het betekenen dat er mensen ten onrechte zijn veroordeeld.

Het OM meldt dat er tot nu toe bij vijftien dossiers vragen zijn gerezen over het handelen van de agenten. Bij drie daarvan zijn er nu dus verdenkingen van strafbare feiten. Het OM verwacht dat het onderzoek dit jaar nog niet is afgerond.

STER reclame