NOS Nieuws

Agenten in Noord-Limburg ontslagen wegens jarenlang wangedrag

In Noord-Limburg worden vijf politieagenten ontslagen vanwege wangedrag. Tegen nog eens vier agenten worden andere disciplinaire maatregelen genomen. Het zijn allemaal (voormalige) medewerkers van het basisteam Horst/Peel en Maas.

De maatregel wordt genomen na een onderzoek van ruim een jaar. Daaruit blijkt dat de negen zich schuldig hebben gemaakt aan ernstig plichtsverzuim, zoals de politie het noemt. Het gaat om pesterijen, ondermijnend gedrag, intimidatie, schending van het ambtsgeheim en misbruik van bevoegdheden.

Details over het wangedrag geeft de politie niet. Wel schreef De Limburger eind vorig jaar al over het onderzoek. Dat zou zich onder meer richten op het in scène zetten van anonieme tips en het sjoemelen met huiszoekingen om misdrijven sneller te kunnen oplossen. Ook zou bij arrestaties buitensporig geweld zijn gebruikt.

De politie zegt dat er vermoedens zijn gerezen van strafbare feiten. Het Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk onderzoek begonnen.

Enkele jaren

De politie begon het disciplinaire onderzoek in april vorig jaar nadat signalen waren binnengekomen over het gedrag van vier agenten. Tijdens het onderzoek bleken meer mensen betrokken bij misdragingen. Het onderzoek ging over de periode sinds 2017. Ongeveer 160 (oud-)medewerkers en leidinggevenden zijn gehoord.

De meeste betrokken politiemedewerkers zijn al een tijdje geschorst. Vandaag is besloten tot het ontslag van vijf van hen. Vier anderen worden bijvoorbeeld teruggezet in rang of functie of overgeplaatst naar een ander team. Verder is besloten om een disciplinair onderzoek te beginnen tegen een tiende en een elfde medewerker. Het politieteam Horst/Peel en Maas bestaat uit ruim tachtig mensen.

Impact

Waarnemend politiechef Godthelp-Teunissen betreurt de zaak. Het gedrag van de betrokken agenten had volgens haar een grote impact op het team.

"De gedragingen van deze medewerkers staan haaks op alles waar de politie voor staat", zegt Godthelp-Teunissen. "Dit tolereren we niet."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl