FNV-voorzitter Han Busker bij een ledenraadpleging in 2019
NOS NieuwsAangepast

Leden FNV stemmen in met pensioenakkoord

Het FNV-ledenparlement heeft met een grote meerderheid voor het pensioenakkoord gestemd. Hiermee staan alle seinen op groen voor het nieuwe pensioenstelsel en kan het door de Tweede Kamer worden besproken. 64 leden stemden vanmiddag voor, 40 waren tegen.

Het akkoord gaat over een fundamentele verandering van het systeem, waar al jaren over gesproken werd met werkgevers en het kabinet. In het kort komt het neer op een bevriezing van de AOW-leeftijd, een langzamere stijging van die leeftijd in de toekomst en flexibeler pensioenen.

FNV-voorzitter Han Busker is blij met de uitkomst:

FNV-ledenparlement stemt in met pensioenakkoord

Ook minister Koolmees van Sociale Zaken is opgelucht dat de vakbondsleden hebben ingestemd met de plannen. Volgens hem is er nu "een breed draagvlak voor deze belangrijke hervorming".

Koolmees: "We hebben plannen uitgewerkt die ervoor zorgen dat voor gepensioneerden de uitkering stabiel is en de jongeren vooral kunnen profiteren van aandelenrendementen." Volgens de minister is bovendien goed doorberekend hoe de groep werkenden tussen 45 en 55 jaar straks kan worden gecompenseerd. Die compensatie is volgens hem "goed geregeld".

Beurs gaat grote rol spelen

De pensioeninleg zal in het nieuwe stelsel veel vaker worden belegd. De uiteindelijke pensioenuitkering gaat dus meer meebewegen met de beurs. Dat betekent dat er vooraf geen vast bedrag meer wordt beloofd en de werknemer niet weet op welk pensioen hij of zij straks kan rekenen. In het nieuwe pensioencontract wordt de ingelegde premie vastgelegd, niet de hoogte van de pensioenuitkering.

Dat geeft meer onzekerheid, maar de verwachting van kabinet, werkgevers en FNV is dat pensioenen daardoor vaker omhoog dan omlaag zullen gaan. Op die manier moeten jongeren in de toekomst meer gaan terugzien van wat zij in hun loopbaan in de pensioenkassen hebben gestort.

Doorsneepremie

Nu betalen alle deelnemers in een pensioenfonds dezelfde premie en krijgen ze daar ook een gelijke pensioenopbouw voor terug. Maar de euro van iemand van 25 kan veel langer renderen voordat het pensioen wordt uitgekeerd dan die van een 65-jarige deelnemer. Hierdoor 'subsidiëren' jongeren in feite de ouderen.

Dit systeem, de zogeheten doorsneepremie, komt in het nieuwe stelsel te vervallen.

Waar jongeren en zzp'ers van deze wijziging moeten profiteren, heeft het voor mensen tussen grofweg 35 en 55 jaar negatieve consequenties. Zij hebben al flink wat jaren ingelegd, maar krijgen daar in het nieuwe systeem minder voor terug. Want de 'subsidie' van de jongere premiebetalers waar tot nu toe rekening mee werd gehouden, valt straks deels weg - omdat het aan de toekomstige pensioenen van de jongeren zelf zal worden besteed. De in totaal 60 miljard die deze groep erop achteruitgaat, zal worden gecompenseerd. Hoe die compensatie er straks uit gaat zien, moet nog verder worden uitgewerkt.

Ouderen die bijna met pensioen gaan zullen weinig of geen gevolgen van het nieuwe systeem ondervinden.

Online stemmen

Twee weken geleden werd het akkoord ondertekend door het FNV-bestuur, het kabinet en de werkgevers. Ook vakbond CNV stemde al voor het akkoord.

De FNV-leden zouden eigenlijk op 19 juni hun stem uitbrengen, maar toen waren er technische problemen en procedurele bezwaren tegen het online stemmen. Ook was er volgens de leden te weinig tijd en uitleg om hun stem te kunnen bepalen over zo'n complex onderwerp.

Vanwege de versoepelde maatregelen rond het coronavirus konden de 105 leden vandaag wel bij elkaar komen, al kozen 32 leden er toch voor online hun stem uit te brengen.

Nieuwsuur legt in deze video uit wat de verschillen zijn tussen het oude en nieuwe systeem:

Zo wordt de pensioenpot van 1500 miljard nu verdeeld, en zo gaat het straks

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl