ANP
NOS Nieuws

Overheid neemt nog steeds te weinig arbeidsgehandicapten in dienst

Nog steeds heeft de overheid te weinig banen in de aanbieding voor arbeidsgehandicapten. De overheid had vorig jaar voor 15.000 nieuwe arbeidsplaatsen moeten zorgen voor mensen met een beperking, maar het waren er nog geen 10.000.

Het quotum van 15.000 werd door het vorige kabinet ingesteld, omdat de overheid zijn eigen afspraken uit het Sociaal Akkoord niet nakwam over werkgelegenheid voor arbeidsgehandicapten. Toenmalig staatssecretaris Klijnsma zei in 2017 dat ze teleurgesteld was. "Er moet als de drommel een inhaalslag komen."

Maar dat is dus nog steeds niet gelukt. Volgens de oude afspraken had het kabinet nu een boete moeten betalen, maar die is eind vorig jaar tijdelijk afgeschaft.

Meer aandacht nodig

Staatssecretaris Van Ark, die in dit kabinet verantwoordelijk is voor het halen van de doelstelling, zegt dat zij zich realiseert dat mensen met een arbeidsbeperking door de coronacrisis "nu nog meer aandacht verdienen dan ooit". Zij belooft de werkgelegenheid voor arbeidsgehandicapten in de gaten te houden.

Het bedrijfsleven heeft de doelstelling van 40.000 banen wel gehaald, met bijna 52.000 banen. Daardoor is toch het totale streefgetal voor 2019 gehaald.

De afspraken en doelstellingen komen uit het Sociaal Akkoord dat overheid, bedrijfsleven en vakbonden in 2013 sloten. De sociale werkplaatsen uit de Wet sociale werkvoorziening werden afgeschaft. De overheid en het bedrijfsleven moeten sindsdien zorgen voor reguliere banen voor mensen met een arbeidsbeperking.

De doelstelling is een toename van 125.000 banen in totaal in 2025. De teller staat nu op 61.615.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl