anp

Overheidsinstellingen nemen niet genoeg mensen met een arbeidsbeperking in dienst. Daarom worden ze verplicht om dat te doen. Voor 2019 moeten er 15000 van de 25000 banen voor mensen met een beperking bij de overheid zijn ingevuld, anders volgen er in 2020 boetes.

Met dat voorstel van demissionair staatssecretaris Klijnsma heeft het kabinet vandaag ingestemd. Volgens Klijnsma is zo'n quotum nodig omdat de overheid afspraken uit het Sociaal Akkoord niet nakomt.

Daarin spraken kabinet, werkgevers en vakbonden af dat er in 2025 125.000 banen voor mensen met een arbeidsbeperking beschikbaar moeten zijn, waarvan 25.000 bij de overheid. In juni maakte Klijnsma al bekend dat de overheid er niet goed in slaagt. Eind 2016 waren er maar 3597 banen gecreëerd, dat hadden er 6000 moeten zijn.

Ik ben gewoon teleurgesteld. Er moet als de drommel een inhaalslag komen.

Jetta Klijnsma, staatssecretaris Sociale Zaken

"Ik ben gewoon teleurgesteld'', zegt Klijnsma over het achterblijven van de overheid. Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken gaat nu een plan van aanpak maken, samen met de koepel van alle overheidswerkgevers. "Er moet als de drommel een inhaalslag komen", aldus Klijnsma.

"Alle werkgevers in ons land moeten openstaan voor mensen met een beperking. Die horen er gewoon bij'', aldus Klijnsma. Volgens haar zijn alle mogelijke voorwaarden gecreëerd om deze mensen een plek te kunnen geven bij de overheden. Zo zijn er ondersteunende maatregelen als premiekortingen, loonkostensubsidie, no-riskpolissen, het aanpassen van werkplekken en de inzet van jobcoaches. "Als je dan vervolgens geen plek maakt, dat kan niet.''

Boetes

Komend jaar zal er in kaart gebracht worden welke instellingen de doelstellingen niet halen, aldus een woordvoerder van Sociale Zaken. In 2019 krijgen die dan nog een kans om orde op zaken te stellen. Komt er geen verbetering, dan zullen er in 2020 boetes volgen over de resultaten van 2019. De regeling zal gaan gelden voor alle instellingen met meer dan 25 werknemers.

Op de vraag waarom overheidsinstellingen het slechter doen dan het bedrijfsleven is geen eenvoudig antwoord te geven. Het gaat bij overheidsinstellingen om meer banen en overheidsinstellingen besteden vaker werk uit, waardoor het dienst nemen van mensen ingewikkelder is.

Dit uitbesteden van werk zal in de quotumregeling wel gaan meetellen. Voor specialistisch werk bij bijvoorbeeld defensie zullen aanvullende afspraken worden gemaakt.

STER reclame