NOS Nieuws

Aantal jongeren met betalingsproblemen groeit snel

Het aantal jongeren onder de 24 met schulden is de afgelopen vijf jaar met 70 procent toegenomen. Dat blijkt uit de eerste cijfers van de Schulden Monitor van het BKR, de instantie die alle kredietgegevens in Nederland bijhoudt. Inmiddels is een op de zeven mensen met betalingsproblemen jonger dan dertig jaar.

Naast jongeren hebben ook steeds meer 70-plussers problemen met het afbetalen van hun schulden. Hadden in 2015 nog bijna 25.000 ouderen betalingsproblemen, in 2019 waren dat er bijna 31.000. Er is sprake van betalingsproblemen als iemand meer dan drie betalingstermijnen achter elkaar heeft gemist of een aflossingsregeling heeft met een kredietverstrekker.

Financieel welzijn

De Schulden Monitor gaat over de jaren 2015 tot en met 2019. De coronacrisis is er dus nog niet in meegenomen. Wel geven de cijfers volgens het BKR een goed inzicht in het financieel welzijn van Nederland.

"Sinds de crisis van 2008 zien we de achterstandscijfers dalen", vertelt Peter van den Bosch, bestuursvoorzitter van het BKR. "Maar nu hebben we weer een crisis en is het afwachten wat dat voor gevolgen gaat hebben."

De cijfers over dit jaar laten nog geen stijging in het aantal betalingsproblemen zien, maar dat kan dus nog komen, zegt Van den Bosch: "Mensen die nu door corona in de problemen komen met hun betalingen en aflossingen gaan we pas in september of oktober terugzien in de cijfers."

Studieschuld vaak verzwegen

Het BKR wijst erop dat terwijl het aantal mensen met betalingsproblemen afneemt, jongeren een steeds groter deel van deze groep gaan uitmaken. Van den Bosch vindt dat zorgelijk. Jongeren bouwen minder vermogen op en hebben vaker een flexibel arbeidscontract. Daardoor zijn ze financieel kwetsbaarder.

Daarnaast hebben veel jongeren een studieschuld die niet bekend is bij het BKR, zegt Van den Bosch. "Wij registreren eigenlijk alle schulden en leningen, behalve de studentenleningen. Dat is een politiek gevoelig onderwerp."

Het BKR weet ook dat een groot deel van de hypotheekaanvragers de studieschuld bewust of onbewust verzwijgt. "Daardoor krijgt de hypotheekverstrekker geen goed inzicht in de financiële situatie en dat kan problemen opleveren", zegt Van den Bosch.

Uit onderzoek in opdracht van het BKR blijkt dat de meeste mensen vinden dat er voor jongeren meer voorlichting moet komen over studieschulden. Ook denkt driekwart van de respondenten dat jongeren als gevolg van het leenstelsel na hun studie in de financiële problemen komen.

Centraal loket

Verder blijkt er grote behoefte te zijn aan een centraal loket waar iedereen een overzicht kan vinden van eigen leningen, betaalachterstanden en schulden. Hier zouden bijvoorbeeld studieschulden geregistreerd moeten zijn, maar ook hypotheken, huurachterstanden, creditcards en de mogelijkheid om rood te staan op een betaalrekening.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl