Coronamaatregelen op de markt in Rotterdam
NOS Nieuws

Al ruim kwart miljoen ondertekenaars voor petitie tegen coronaspoedwet

Een groeiende groep burgers is bezorgd over de coronaspoedwet van het kabinet. De petitie 'Nee tegen de spoedwet' is sinds begin deze maand al ruim 250.000 keer digitaal ondertekend. De initiatiefnemers willen de petitie komende dinsdag overhandigen aan de Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid.

De coronaspoedwet moet in de plaats komen van de vele noodverordeningen die er nu zijn. Met de noodverordeningen kunnen de coronamaatregelen gehandhaafd worden, maar die verordeningen zorgen voor een bestuurlijk chaotische situatie, en ze verlopen binnenkort.

Veel organisaties en instellingen leverden de afgelopen weken al kritiek op het wetsontwerp. Ook de ondertekenaars van de petitie zijn zeer kritisch op de voorgenomen wet, die volgens hen ondemocratisch is. "Door de spoedwet worden onze basisrechten, onze privacy, onze vrijheid en onze mensenrechten geschonden", schrijven de initiatiefnemers. Ze verzoeken volksvertegenwoordigers om de spoedwet te verwerpen of per direct ongedaan te maken indien de wet al in werking is getreden.

Vrijheden ondergeschikt gemaakt

De Raad van State zou ook vraagtekens hebben bij de spoedwet. Volgens Haagse bronnen heeft de Raad het kabinet geadviseerd het wetsvoorstel aan te passen voordat het naar de Tweede Kamer gaat. Vooral het risico dat vrijheden te makkelijk ondergeschikt worden gemaakt aan het belang van de volksgezondheid stuit de Raad tegen de borst.

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft vicepremier Hugo de Jonge vandaag dat de voorgenomen datum waarop de wet zou moeten ingaan, 1 juli, niet gehaald wordt. Volgens hem vergt een zorgvuldige behandeling in Tweede en Eerste Kamer meer tijd en is het niet goed om de discussie erover "even voor de zomer te doen".

Hij voegde eraan toe dat er veel misverstanden over het voorstel zijn:

De Jonge: er zijn misverstanden over coronaspoedwet

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl