NOS Nieuws

De Jonge: coronawet geeft meer bevoegdheden aan Kamer

De coronaspoedwet is niet bedoeld om meer speelruimte te geven aan het kabinet, maar juist om meer bevoegdheden te geven aan de Tweede Kamer en de normale bestuurlijke verhoudingen te herstellen.

Dat zei vicepremier De Jonge naar aanleiding van de kritiek van veel organisaties en instellingen op het plan van het kabinet om met een noodwet te komen die de plaats inneemt van de vele noodverordeningen. Op grond van die verordeningen zijn allerlei maatregelen genomen om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

Maatregelen verlengen

Een groot deel van de kritiek komt erop neer dat het kabinet met de nieuwe wet te veel macht zou krijgen om zonder betrokkenheid van het parlement beslissingen te nemen. Bovendien zou het te makkelijk worden voor het kabinet om maatregelen te verlengen. Vandaag lekte uit dat ook volgens de Raad van State het voorstel moet worden aangepast.

Vanochtend meldde De Jonge aan de Kamer dat de wet niet op 1 juli in werking treedt, zoals eerder de bedoeling was. Volgens hem vergt een zorgvuldige behandeling in Tweede en Eerste Kamer meer tijd .

Misverstanden

De Jonge zei na de ministerraad dat als er zo veel discussie is over een wet, het niet goed is om die "even voor de zomer te doen".

Hij voegde eraan toe dat er veel misverstanden over het voorstel zijn:

De Jonge: er zijn misverstanden over coronaspoedwet

Hij benadrukte dat nu bijvoorbeeld de anderhalve meter wordt gehandhaafd op basis van een verordening, maar dat je dat voor de langere termijn op een andere juridische manier moet regelen. Volgens de vicepremier is het de bedoeling dat het kabinet voortaan zo'n maatregel voorstelt en dat de Kamer er dan mee kan instemmen.

De Jonge zei dat de nieuwe wet anders zal worden dan het eerste concept: "Ik denk dat als je straks het definitieve voorstel ziet en je verdiept je er goed in, je het best wel verstandig vindt."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl