NOS Nieuws

Omwonenden Schiphol presenteren tienpuntenplan tegen overlast

 • Hugo van der Parre

  Research-redacteur

 • Hugo van der Parre

  Research-redacteur

Geen nachtvluchten meer op Schiphol, in het weekeinde pas vliegen vanaf 9.00 uur en altijd landen in een glijvlucht, dus met stille motoren. Dat zijn enkele van de voorstellen die de bewoners rond Schiphol doen om de hinder door de luchthaven concreet te beperken. Ze presenteren vandaag een tienpuntenplan.

Nu de luchtvaart weer langzaam opkrabbelt na de klap door het coronavirus, wordt ook de vraag weer actueel hoe het verder moet met Schiphol. Het kabinet vindt dat Schiphol verder mag groeien dan de 500.000 starts en landingen die vorig jaar werden uitgevoerd, maar onder de voorwaarde dat die ruimte wordt verdiend: de luchtvaartsector moet daadwerkelijk stappen zetten om de hinder terug te dringen en duurzamer te worden. Vandaag praat de Tweede Kamer voor het eerst over de plannen.

De omwonenden van de luchthaven, vertegenwoordigd in de Omgevingsraad Schiphol, doen nu zelf voorstellen tegen overlast. Zij vinden dat het plan dat de luchtvaartsector heeft opgesteld er niet in slaagt de hinder daadwerkelijk te verminderen.

De tien punten in het bewonersplan:

 • Geen vluchten tussen 23.00 en 7.00 uur
 • In het weekeinde pas vliegen vanaf 9.00 uur
 • Meer rustperioden per dag door minder gebruik van de start- en landingsbanen over dichtbevolkte gebieden (secundaire banen) en route-afwisselingen bij de primaire banen (over relatief dunbevolkt gebied)
 • Minder vluchten per uur
 • Optimaliseren van de startprocedures op hinder en altijd starten vanaf het begin van de baan
 • Optimaliseren van de landingsprocedures op hinder waaronder het altijd uitvoeren van glijvlucht-landingen
 • Minder gebruik van routes over bebouwd gebied
 • Beperken van grondgeluid (laagfrequent geluid van de motoren als ze niet vliegen)
 • Hinderbeperking vastleggen in wet- en regelgeving die strikt gehandhaafd wordt
 • Ontwikkelen van een alternatieve luchthavenlocatie voor de lange termijn

Matt Poelmans, leider van de bewonersdelegatie, benadrukt dat de maatregelen in samenhang moeten worden uitgevoerd. "Dit omdat een maatregel die voor het ene gebied een verbetering betreft, voor het andere gebied weer een verslechtering kan betekenen. Zo is een nachtsluiting gunstig voor omwonenden van de Polderbaan en Kaagbaan, maar leidt dit weer tot meer hinder bij de andere banen die nauwelijks nachtvluchten kennen, maar wel veel van de groei overdag opvangen."

Poelmans denkt dat de coronacrisis een kans biedt om fouten uit het verleden te herstellen. "Een voorbeeld van zo'n fout is het bevorderen van groei met vluchten die nauwelijks bijdragen aan de Nederlandse samenleving, maar wel overlast voor de omgeving veroorzaken." Dit plan geeft kaders waarbinnen Schiphol het vliegen in balans met de omgeving kan herontwikkelen, vindt de voorman van de bewoners.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl