ANP

Leraren willen dat middelbare scholen na de zomervakantie volledig opengaan. Vakbond CNV Onderwijs ziet dat de kwaliteit van het onderwijs verslechtert, nu scholen zowel fysiek als online lesgeven. Bovendien lukt het amper om leerlingen - ook nu al in kleine groepen - anderhalve meter afstand van elkaar te laten houden.

Ook bij ouders en scholen wordt de roep om een volledige openstelling groter. De meerderheid van de middelbare scholen zegt in een peiling van de VO-Raad na de zomervakantie open te willen. Een petitie van ouders heeft inmiddels meer dan 5000 handtekeningen en de organisatie Ouders en Onderwijs concludeert na onderzoek dat de tevredenheid van ouders over het onderwijs afneemt.

Maandag wordt de kwestie besproken in het Outbreak Management Team (OMT). Daarbij wordt gekeken naar de besmettelijkheid van kinderen tussen 12 en 18 jaar. Woensdag volgt een besluit van het kabinet.

Sentiment keert

Waar docenten eerder voorzichtig waren als het ging over het openen van de scholen, zijn ze nu dus stelliger: middelbare scholieren moeten van hen zo snel mogelijk weer iedere dag in de klas zitten.

Voorzitter Jan de Vries van CNV: "De zorgen zijn er nog steeds, maar we zien het sentiment keren bij onze leden. De werkdruk bij docenten neemt steeds verder toe en ze kunnen leerlingen maar heel weinig zien. Iedereen loopt vast als we dit nog maanden moeten doen."

In een enquête van de Algemene Onderwijsbond (AOb) geven veel leraren aan dat de situatie van nu niet langer moet voortduren. "Onderzoeken tonen aan dat er weinig risico's zijn, leerlingen hebben behoefte aan contact."

Plexiglas in de klas?

Woensdag komt het kabinet met een besluit. "Volgende week weten we meer. Het zou fantastisch zijn als de scholen helemaal open kunnen," aldus minister Slob in de Tweede Kamer. Hij benadrukt dat het "niet goed" is voor leerlingen om lang thuis te zitten.

CNV Onderwijs denkt dat bij een volledige opening van de scholen beschermingsmiddelen een oplossing kunnen bieden. "Bijvoorbeeld het plaatsen van plexiglasschermen in de klas."

Als het OMT adviseert om de anderhalvemeterregel in stand te houden, wil minister Slob dat scholen extra ruimte zoeken in de buurt. "We moeten alles op alles zetten om de ruimten maximaal te gebruiken, zoals buurthuizen en sporthallen en wat er allemaal nog meer in de omgeving is."

STER reclame