Pitbull ANP

Vechthonden die in het verleden mensen hebben gebeten, worden door dierenasiels geregeld opnieuw ter adoptie aangeboden. Dat blijkt uit onderzoek van Reporter Radio. Het asiel verzwijgt daarbij het verleden met bijtincidenten van de hond.

Het risico bestaat dat zo'n hond buiten het asiel opnieuw een slachtoffer maakt. In 2016 beet een vechthond een meisje van 6 in het gezicht, dat daardoor levenslang verminkt werd. Haar ouders overwegen een civiele procedure aan te spannen tegen het asiel waar het dier vandaan kwam. Het zou voor het eerst zijn dat een dergelijke zaak voor de rechter komt.

Een advocaat die slachtoffers van agressieve honden bijstaat, zegt tegen Reporter Radio dat asiels op deze manier "willens en wetens de omgeving van zo'n vechthond in gevaar brengt". De Dierenbescherming, verantwoordelijk voor 37 asiels in Nederland, zegt geen verantwoordelijkheid te dragen voor bijtincidenten.

Bijtgedrag moeilijk af te leren

Volgens deskundigen is het moeilijk om het bijten af te leren: "Bijtrem kun je niet aanleren. Een hond die dat niet heeft, is gewoon gevaarlijk", zegt een voormalig asielmedewerker. Een andere oud-medewerker stelt dat een collega in het asiel drie keer is gebeten. Desondanks werd de hond herplaatst, waarna die nog eens zeven mensen beet.

Op dit moment maken vechthonden of hoogrisicohonden meer dan de helft van de hondenpopulatie in asiels uit.

STER reclame