ANP

Het is nog onzeker of de achterban van de bonden deze week instemt met het pensioenakkoord dat de onderhandelaars vorige week vrijdag met het kabinet en de werkgevers hebben gesloten.

Vandaag zou het ledenparlement van de grootste vakbond, FNV, stemmen over het akkoord, maar dat is uitgesteld tot vrijdag. Vakcentrale VCP raadpleegt deze week de verschillende aangesloten bonden. Een daarvan, vakbond De Unie, zegt in ieder geval nog geen groen licht te kunnen geven. De achterban van vakbond CNV heeft gisteren wel ingestemd met de uitwerking van het pensioenakkoord.

Geen garantie

Volgens een woordvoerder van de FNV heeft uitstel van de stemming te maken met een enquête die dit weekend is gehouden onder het ledenparlement. "Daarin werd uitgesproken dat de leden graag nog een informatiesessie krijgen voordat ze stemmen. Die sessie is vanmiddag, en de stemming is uitgesteld naar vrijdag."

Vrijdag is ook de dag waarop minister Koolmees het akkoord wil bespreken in de ministerraad. "We hopen voordat de ministerraad is afgelopen een besluit te hebben", zegt een woordvoerder van FNV. Garanties dat de stemming op tijd afgerond is kan de vakbond niet geven.

Evenmin is er de garantie dat het ledenparlement akkoord gaat. "Wat er gebeurt als er niet wordt ingestemd, daar ga ik nu niet op in. We gaan ervan uit dat er wordt ingestemd en dat er een goed overleg plaatsvindt met het bestuur."

Vijf pagina's

Reinier Castelein, voorzitter van vakbond de Unie, zei in het NOS Radio 1 Journaal dat zijn bond nog geen ja kan zeggen. De Unie is aangesloten bij vakcentrale VCP, die ook aan de onderhandelingstafel zit.

Op hoofdlijnen is Castelein tevreden over het nieuwe akkoord (pensioenen eerder indexeren als het goed gaat op de beurs, maar ook sneller korten als het slechter gaat), maar over de technische uitwerking is volgens Castelein nog veel onduidelijk.

"Er liggen vijf pagina's na tien jaar onderhandelen. De handleiding van een bed van IKEA is volgens mij langer dan de tekst die wij nu hebben. Ik kan hier nog geen ja tegen zeggen, ik wil meer details."

De FNV zegt dat er wel genoeg informatie is. "Er zijn vijf pagina's openbaar gemaakt, maar wij hebben verschillende documenten en die delen we ook met het ledenparlement. En alle extra vragen die er zijn kunnen vanavond worden beantwoord in de informatiesessie."

Middengeneratie

Volgens Castelein van vakbond De Unie is onvoldoende duidelijk wat de gevolgen zijn voor de middengeneratie.

In het huidige systeem bouwt bouwt iedere werknemer bij de grote pensioenfondsen evenveel pensioen op voor zijn of haar pensioenpremie, ongeacht de leeftijd. Een euro pensioenpremie van een jongere kan alleen veel langer renderen en is dus meer waard. Jongeren krijgen in feite dus te weinig en 'subsidiëren' zo ouderen die juist 'te veel' krijgen.

In het nieuwe systeem krijgen jongeren zelf meer pensioen voor de premie die ze inleggen. De middengeneratie, tussen de 35 en de 55, dreigt in het nieuwe systeem tussen wal en schip te raken. Zij hebben als jongeren wel de ouderen gesubsidieerd, maar lopen de subsidie zelf mis.

Die groep moet volgens Castelein een "adequate' compensatie" krijgen. "Dat is niet goed afgesproken. De minister zegt daar letterlijk over dat de werknemers daar zelf over kan onderhandelen als ze een nieuwe arbeidsovereenkomst aan gaan. Het laatste waar werknemers over onderhandelen is het pensioen, dus we moeten dit centraal regelen."

VCP was vrijdag ook de enige bond die expliciet tegensprak dat er een akkoord was. "Er is geen akkoord of een onderhandelaarsakkoord. We zijn klaar met de uitwerking. We moeten het geheel nu toetsen op de doelen. Deze weging zal nu in eigen huis plaatsvinden", stond in een persbericht dat de bond vrijdag heeft verspreid.

STER reclame