Een gesloten café in Utrecht
NOS NieuwsAangepast

Verlenging steunpakket biedt meer tijd voor overleg, zegt Koolmees

Het nieuwe financiële steunpakket voor bedrijven krijgt een looptijd van vier maanden in plaats drie. Dat is onder meer bedoeld om meer tijd te krijgen voor afspraken voor de periode erna. Minister Koolmees heeft dat gezegd in een toelichting op de nieuwe maatregelen. Het kabinet noemt het "cruciaal" dat kabinet en sociale partners de komende periode samen optrekken.

Het kabinet maakte vorige week bekend dat het allerlei steunmaatregelen vanwege de coronacrisis tot 1 september verlengt en sommige aanpast. Een van de meest in het oog springende maatregelen was de verdwijning van de 'ontslagboete' voor bedrijven die ondanks steun toch mensen ontslaan. Daar kwam veel kritiek op van de oppositie en de vakbeweging. In het vorige pakket kregen bedrijven per werknemer die ze ontsloegen 50 procent boete.

Totale subsidie met 5 procent verminderd

Het kabinet heeft gisteravond met werkgevers en werknemers een akkoord bereikt over aanpassing van de oorspronkelijke plannen en verlenging tot 1 oktober. Zoals de NOS gisteren meldde, blijft in bepaalde gevallen toch een boete mogelijk, maar op een andere manier: bij ontslagaanvragen voor meer dan twintig mensen moeten bedrijven die gebruikmaken van de regeling voor loontegemoetkoming een akkoord bereiken met de vakbonden of bijvoorbeeld de ondernemingsraad.

Gebeurt dat niet, dan wordt het hele subsidiebedrag met 5 procent verminderd. Hoe meer werknemers waar een bedrijf subsidie voor krijgt, hoe groter de boete, als het toch mensen ontslaat.

Koolmees: toch boete mogelijk bij massaontslag

De tegemoetkoming in de vaste lasten voor werkgevers in het midden- en kleinbedrijf, die het kabinet vorige week op maximaal 20.000 euro stelde, gaat naar maximaal 50.000 euro.

Het kabinet begrootte de verlenging van het pakket tot 1 september een week geleden op 13 miljard euro. Met de nu aangekondigde maand extra komt daar 4,5 miljard bij.

Bonden en werkgevers tevreden

Vakbonden en werkgevers zijn tevreden met de aanpassingen. "5 procent klinkt misschien als weinig, maar in euro's is het heel veel", zegt CNV-voorzitter Piet Fortuin. "Dit kan voor grote bedrijven een hogere boete zijn dan in het oude pakket", denkt Han Busker, voorzitter van de FNV. "Ik ben blij dat het kabinet heeft geluisterd naar de mensen in het land."

"Wij vertrouwen erop dat we er met deze afspraken goed uitkomen met de vakbeweging of ondernemingsraad als dat nodig is", zegt voorzitter Jacco Vonhof van MKB-Nederland. De boete komt er alleen als werkgevers en bonden het niet eens worden over de noodzaak van een grote ontslagronde en er ook geen bemiddelingspoging wordt ondernomen. Vonhof ziet de ontslagboete daarom meer als een uiterste consequentie.

"Deze maatregelen gaan sowieso voor een grotere groep werkgevers soelaas bieden", zegt Vonhof. "Met name de meer dan verdubbeling in de vergoeding voor vaste lasten en de verlenging van het pakket met een extra maand. Maar er gaat hoe dan ook geherstructureerd worden."

Voor de periode na oktober wil het kabinet met werkgevers en werknemers afspraken maken voor de lange termijn, gericht op herstel van de economie en de werkgelegenheid.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl