ANP

Vorig jaar zijn 150 politiemedewerkers ontslagen wegens plichtsverzuim. Dat zijn er meer dan voorgaande jaren. In 2018 gebeurde het 119 keer, in 2017 werden 121 politiemensen ontslagen, meldt de politie.

In totaal werden 309 disciplinaire maatregelen opgelegd in 2019. Die variëren van een officiële berisping, het inhouden van loon of verlofuren tot ontslag.

Bekende Nederlanders

Acht medewerkers werden bestraft voor oneigenlijk gebruik van informatiesystemen, zoals het lekken of achterhouden van informatie. Dat aantal is ongeveer hetzelfde als voorgaande jaren. Toch blijft aandacht voor het zorgvuldig gebruik van informatie nodig, aldus Lonneke Soudant, sectorhoofd veiligheid, integriteit en klachten.

Vooral door onoplettendheid en gebrek aan bewustzijn wordt niet goed omgegaan met vertrouwelijke informatie. "Politiemedewerkers hebben dagelijks toegang tot waardevolle inlichtingen. Dat is uitermate handig voor hun werk, maar er schuilt ook gevaar in die bijzondere positie. Het werken met gevoelige gegevens kan zo vanzelfsprekend worden dat de waarde ervan wordt onderschat", aldus Soudant. "Slechts in een klein aantal gevallen werden gegevens doorgegeven aan criminelen."

"Het onachtzaam lekken, bijvoorbeeld het natrekken van het vriendje van je dochter of het bekijken van bekende Nederlanders in politiesystemen, is ongeoorloofd en dit blijven we disciplinair aanpakken", zegt Soudant.

STER reclame