Playa Dorada in de Dominicaanse Republiek ANP

De nabestaanden van de man die op huwelijksreis kort na zijn vrouw stierf krijgen de volledige erfenis. De familie van de overleden bruid krijgt niets. Dat heeft het gerechtshof in Den Haag in hoger beroep besloten.

De 31-jarige man en 28-jarige vrouw uit Voorburg overleden vier jaar geleden op dezelfde dag tijdens hun huwelijksreis in de Dominicaanse Republiek. Ze kwamen door een voedselvergiftiging om het leven. Het pasgetrouwde stel had geen kinderen en geen testament.

Vorig jaar oordeelde de rechtbank in Den Haag dat de erfenis verdeeld zou worden over beide families, omdat het ging om een "een zeer uitzonderlijke situatie". Er werd dus een uitzondering gemaakt in de regels van het erfrecht. De moeder van de bruidegom ging echter in hoger beroep.

Het gerechtshof heeft de uitspraak van de rechtbank ongedaan gemaakt. "De rechter moet terughoudend zijn bij het niet toepassen van het erfrecht zoals beschreven in het Burgerlijk Wetboek. Daarom is het gerechtshof Den Haag vandaag in een zaak over de vraag wie erfgenaam is van twee echtgenoten die kort na elkaar overleden in de Dominicaanse Republiek hier niet van afgeweken."

Regels

Doordat er geen testament is, is volgens de wet niet de familie van de vrouw erfgenaam, maar de man. Toen zijn vrouw overleed, leefde hij namelijk nog. Dat betekent dat hij als echtgenoot recht had op de erfenis. Toen hij kort na zijn vrouw ook plotseling overleed, zou de erfenis volgens de wet naar zijn familie moeten gaan.

Het gerechtshof overwoog, net als de rechtbank, of er vanwege de uitzonderlijke situatie afgeweken kon worden van de regels van het erfrecht. Vandaag werd er beslist dat dit toch niet kon.

"Het is niet uitzonderlijk dat de man en de vrouw mogelijk niet hadden nagedacht over het kort na elkaar overlijden en de juridische gevolgen daarvan", stelt het gerechtshof. "Ook speelt zeker bij het erfrecht het beginsel van rechtszekerheid een belangrijke rol. Mede gelet hierop vindt het hof dat het niet onaanvaardbaar dat het vermogen van de vrouw (via de nalatenschap van de man) terechtkomt bij de erfgenamen van de man."

STER reclame