NOS | Sander van Hoorn

In Vlaanderen zijn vandaag 700 contactonderzoekers aan de slag gegaan - mensen die een met covid-19 besmette persoon bellen en vragen met wie hij of zij in contact is geweest. Die mensen worden gebeld in de hoop een heropleving van het coronavirus snel in te dammen. In Wallonië en Brussel zijn vergelijkbare teams gestart.

"En bent u al getest?","wat was de uitslag?" en "u bent besmet. Oei. Dat is spijtig!" Op zachte toon worden de gesprekken gevoerd. Tientallen mensen zitten in een kantoortuin op een industrieterrein in Brussel. Na een paar dagen warmdraaien zijn er nu dus 700 aan de slag in Vlaanderen. "Dat kunnen we opschalen naar 1500 als dat nodig is", zegt de Vlaamse minister-president Jan Jambon, die wordt rondgeleid door het callcentrum.

In korte tijd is het systeem opgezet - in Vlaanderen en Wallonië. Zorgverzekeraars (anders dan in Nederland zijn dat hier verenigingen en geen commerciële bedrijven), een organisatie-adviesbureau, callcentra en het ministerie van Volksgezondheid voeren de gesprekken. "Vanuit welk centrum ook gebeld wordt, je ziet altijd hetzelfde nummer in je display", legt een van de supervisors uit, "zo weten mensen dat het telefoontje echt is". De eerste neptelefoontjes zijn al gemeld.

In de kantoortuin is de looprichting tussen de bureaus met pijlen aangegeven, wordt bij binnenkomst bij iedereen de temperatuur gemeten en zijn mondkapjes verplicht - ook voor de bezoekende ministers en journalisten.

Mensen bij wie een besmetting geconstateerd is wordt in een gesprek van een uur het hemd van het lijf gevraagd. Met wie hebben ze contact gehad, waar en hoe lang? "We geven die gegevens niet door aan andere instanties als de politie of uitkeringsinstanties", zegt minister Beke van Zorg en Welzijn. "We willen een zo eerlijk mogelijk antwoord om het virus in te dammen, en de privacy van mensen moet dan gewaarborgd zijn." Contacten krijgen ook niet te horen van wie ze de besmetting eventueel zouden hebben.

Als de contacten van een besmet persoon in kaart zijn gebracht, worden ook die gebeld. Als de contacten intensief zijn geweest wordt ze gevraagd thuis te blijven. Anders wordt aanbevolen om extra te letten op de hygiënemaatregelen. "Als u symptomen krijgt, hoe vaag ook, neem dan meteen contact op met uw huisarts", is het advies van een van de medewerkers aan iemand door de telefoon.

"Dit is een essentieel deel van onze exitstrategie", zegt Jambon. "We willen voorkomen dat we bij een heropleving van het virus weer in lockdown moeten." Mensen kunnen evenwel niet gedwongen worden om eerlijk te antwoorden of verplicht worden om thuis te blijven als ze dat advies krijgen. "We zijn geen politiestaat, maar doen een beroep op het burgerschap van mensen. Als zij meewerken, kunnen ze mee helpen voorkomen dat de maatregelen, die we net vandaag weer hebben versoepeld door de winkels weer open te laten gaan, weer moeten terugdraaien. Dat zou iedereen toch moeten aanzetten zich verantwoordelijk te gaan gedragen!"

STER reclame